Klimatfakta.info

2023-01-26

EU - klimattullar

Innehåll: EUs klimattullar | EUs tullunion | Källor
EU först i världen med klimattullar på import av varor. Därmed stiger priset på en rad varor för konsumenterna, dvs ökar inflationen i Europa.  

EUs klimattullar

Publ 2023-01-26

EU blir först i världen med att införa klimattullar på import av varor i och med att man höjer klimatmålen i 55-procentsprogrammet.

Frågan om klimattullar, eller gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) som det officiellt heter, är mångfacetterad och innehåller både miljömässiga, ekonomiska, politiska och legala avvägningar. Syftet med klimattullar är att förhindra att industrier inom EU, av konkurrensskäl, flyttar till länder med lägre utsläppskrav och därmed undvika så kallat koldioxidläckage. Samtidigt försvåras handeln med andra länder och kan skapa spänningar i det globala handelssystemet och klimatförhandlingarna.

EU-parlamentet och ministerrådet har kommit överens om klimattullar, även kallad gränsjusteringsmekanismen CBAM. Systemet, som prissätter utsläpp för varor som importeras till EU, är tänkt att motverka att industri väljer att flytta sin produktion utanför EU för att undvika miljöregleringar. [1]

EUs tullunion

Publ 2023-01-26

EU:s tullunion bildades 1968 och gör det enklare för företagen i EU att bedriva handel. Den harmoniserar tullar på varor från länder utanför EU och bidrar till att skydda människor, djur och miljö i EU.

I praktiken innebär tullunionen att tullmyndigheterna i de [node:eu_countries] EU-länderna arbetar som en enda myndighet. De tillämpar samma tariffer på varor som importeras till det egna landet från resten av världen och tar inte ut någon tull inom EU.

För EU:s del innebär detta att inga tullar ska betalas för varor som skickas från ett EU-land till ett annat. Tullarna på varor som importeras till EU utgör cirka 14 procent av EU-budgeten. Denna inkomst kallas för EU:s traditionella egna medel.

Tullkontroller vid EU:s yttre gränser skyddar konsumenterna från varor och produkter som kan vara farliga eller hälsovådliga. De skyddar djur och miljö genom att motverka olaglig handel med hotade arter och förebygga spridningen av växt- och djursjukdomar.

Tullmyndigheterna samarbetar med polis och invandringsmyndigheter för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism. De kämpar mot handel med människor, narkotika, vapen och förfalskade varor och kontrollerar att resenärer som har stora belopp i kontanter med sig inte sysslar med penningtvätt, skatteflykt eller finansiering av kriminella organisationer.

Tullen i EU motarbetar också företags och privatpersoners skattebedrägerier så att länderna inte går miste om viktiga inkomster.

Källor

Publ 2023-01-26

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Tullar
EU - klimattullar (2023-01-26)

Fotnoter

1) EU-uppgörelse: Klimattullar ska skydda Europas grönare industrier, Europaportalen (2022-12-13)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com