Klimatfakta.info

2023-04-15

EU - EUCD och DMCA

Innehåll: DMCA och EUCD | Rättvis politik | Innehållshantering | Källor

DMCA och EUCD

Publ 2023-04-14

EUCD, även känt som direktivet för informationssamhället, är ett EU-direktiv som antagits för att implementera WIPO:s upphovsrättsfördrag och för att harmonisera aspekter av upphovsrättslagstiftningen i hela Europa, såsom undantag för upphovsrätt.

DMCA aka Digital Millennium Copyright Act är ett liknande direktiv som är tillämpligt i USA.

Rättvis politik

Publ 2023-04-14

Fair use är en begränsning och ett undantag från den exklusiva rätten som upphovsrättslagen ger upphovsmannen till ett kreativt verk.

I USA:s upphovsrättslagstiftning är tillåten användning en doktrin som tillåter begränsad användning av upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från rättighetsinnehavarna.

Innehållshantering

Publ 2023-04-14

EUCD.eu tillhandahåller medlingstjänster mot en extra kostnad. Om något olagligt innehåll dyker upp på din webbplats och det behöver tas om hand, är det där vi går in.

Vi kan hantera ditt innehåll om du inte har tid eller resurser att ta itu med ständiga IP-relaterade trakasserier.

Källor

Publ 2023-04-14

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com