Klimatfakta.info

2023-04-20

EU - omröstningar

Innehåll: Källor
Hur röstar våra förtroendevalda i EU-parlamentet?

Hur tar man reda på hur olika ledamöter i EU-parlamentet har röstat? Uppgifter om hur förtroendevalda har röstat är fundamentala i en demokrati.

På förfrågan till EU-parlamentet kom detta svar:

Hej,

Tack för din fråga, som mottogs av Europaparlamentets enhet för medborgarnas förfrågningar den 14 mars 2023.

Detaljerade omröstningsresultat från Europaparlamentets plenum hittar du på Europaparlamentets webbplats för plenum, fliken protokoll. Om du vet vilket datum en omröstning du är intresserad av var så kan du söka på datum längst ned i högerspalten för att få fram protokollet.

Om du t.ex. söker på protokollet för 15 februari i år så ser protokollet ut så här. Längst ned hittar du omröstningar med namnupprop och där kan du sen se hur de olika ledamöterna har röstat. + betyder för, - emot och 0 står för nedlagda röster.

I parlamentet sitter ledamöterna efter politisk tillhörighet, inte nationalitet, vilket innebär att röstningen presenteras utefter de olika partigrupperna. Om du vill kan du jämföra resultatlistan med listan över ledamöter.

Om du vill kan du läsa mer om hur röstningen går till här.

Vill du söka på olika ämnen utan att veta om eller när de behandlats, kan du använda oeil, parlamentets databas för lagstiftningsarbetet.

När det gäller omröstningar i utskotten så publiceras resultaten på respektive utskotts webbsida. Till exempel finns röstningsresultaten med namnupprop från utskottet ITRE här. Mer information om utskottens arbete hittar du på den här sidan.

Söker du efter äldre dokument, som inte finns tillgängliga online, kan du kontakta Europaparlamentets historiska arkiv. Det kan nås via e-post på: historical-archives@ep.europa.eu.

Vi hoppas att den här informationen var till hjälp och tackar för att du kontaktat Europaparlamentet

Med vänlig hälsning,

Enheten för medborgarnas förfrågningar (AskEP)

Efter en tid kom även detta svar

Dear Bratt Hans Iwan,

Thank you for your email.

First of all, please note that if you are interested in how a particular Member or Members have voted, you should check the Roll-call vote results. They are not available for all the votes, as the majority of votes are cast by raise of hands. But for final votes and in some cases for amendments as well, roll-call vote results are available.

There are various ways to search for vote results:

- To search for results of votes in the most recent plenary part-sessions, please go to the Votes section on the plenary website.

- To search for results of previous part-sessions, you can go to the Minutes section and use the various research tools, depending whether you are looking for a date or report specifically; or for a period of time.

o One of the ways to search is to go in the search engine on the left, choose the period of time you want to cover and key words, either vote, result of votes, roll-call votes or the name of the report.
o In case you know the specific session, scroll down the page and on the right you find a calendar; chose a date and you get a list of links and at the bottom of the page, all the vote results and Roll-call vote results.

I enclose a random example from 8th March 2022
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2022-03-08-TOC_EN.html

We hope this helps.

Kind regards,
The Plenary Organisation and Follow-up Unit

Källor

Publ 2023-04-20

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


EU - Parlamentet och rådet
EU - Fit for 55 (2023-04-27)
EU - omröstningar (2023-04-20)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com