Klimatfakta.info

2023-04-26

EU - Tvångsstyrning av medlemsländer

Innehåll: Källor
EU:s budgetregler har lett till ökade statsskulder, minskande investeringar och dämpad tillväxt menar kommissionen som lägger fram den största budgetreformen sedan finans- och eurokrisen.

För de länder som inte klarar EU:s budgetgränser får färdplaner som stakar ut vägar för att få ned skulder och underskott. Länder som klarar gränserna får teknisk information från kommissionen.

Medlemsländerna ska skicka in en plan med finanspolitik, investeringar och reformer och som sträcker sig 4-5 år. Länderna får själva lägga upp hur de ska få ned skuldnivån - den måste dock vara lägre i slutet av perioden än i början.

Om ett land i sin plan tar med reformer som på sikt stärker statsfinanserna, skapar tillväxt eller bidrar till EU-gemensamma prioriteringar som klimat, sociala frågor, digitalisering och försvar kommer att kunna få längre tid på sig att klara sina mål om att minska skulderna.

Skuldsaneringen måste dock minst motsvara 0,5 procent av BNP så länge detta inte gör att budgetunderskottet överstiger 3 procent.

Medlemsländer ska inte tillåtas skjuta upp åtstramningar till ett senare datum. Länder som inte klarar underskottsmålet på 3 procent hamnar direkt i det så kallade förfarandet för alltför stora underskott.

De bötesbelopp som kan dömas ut till Euro-länder som inte följer regelverket sänks Tanken bakom detta är att göra dem mer effektiva om de faktiskt döms ut då ett land bryter mot stabilitets- och tillväxtpakten.

Elva medlemsländer har budgetunderskott på mer än tre procent och kommer att få besked från EU hur medlemsland ska hantera sin ekonomi. Sverige är ett av få länder med positiv balans och ligger därmed nu i säkerhet för att EU ska överta styrningen av ekonomin.

title Budgetbalansen | 2022. Staplarna visar budgetbalansen i EU-länderna för 2022 som andel av BNP. Den röda linjen indikerar 3%-gränsen

Källor

Publ 2023-04-29

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


EU-budget
EU - Tvångsstyrning av medlemsländer (2023-04-26)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com