Klimatfakta.info

2023-06-09

Kalender

Innehåll:
Datum Händelse
2023-06-16 Klimatmöte, Regeringen
2023-06-05 BONN CLIMATE CHANGE CONFERENCE - JUNE 2023
2023-11-30 COP 28 börjar
1023-12-12 COP 28 slutar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com