Klimatfakta.info

2023-11-07

EUs plan för COP28

Innehåll: "Fit for 55" | Källor
EU-länderna enats en gemensam ståndpunkt för FN:s klimatkonferens COP28. EU:s mål för utsläppsminskning och utsläppsmål för fossila bränslen mildrades för att nå ett enhälligt beslut.

EU:s 27 miljöministrar träffades i Luxemburg 16 oktober för att enas om EU:s hållning inför COP28-toppmötet som inleds i Dubai den 30 november, och lägger sin vikt bakom ett mål att tredubbla den globala kapaciteten för förnybar energi och fördubbla energieffektiviteten till 2030.

EU kommer också att driva på för en "övervägande fossilfri" global energisektor "långt före 2050" och sträva efter att nå ett "helt eller övervägande koldioxidfritt kraftsystem på 2030-talet", enligt en formulering som överenskommits av miljöministrarna.

De mest ambitiösa länderna var dock tvungna att acceptera ett urvattnat språk om EU:s strävan att fasa ut fossila bränslen och minska utsläppen eftersom beslutet måste fattas med enhällighet.

EU-kommissionen och EU:s ordförandeland Spanien tryckte på för ett starkare språk om utsläppsminskningar och sa att EU:s uppdaterade lagstiftning skulle höja EUs klimatmål från en nettominskning på 55 % av växthusgasutsläppen till 2030 till en minskning på 57 %.

Men de östliga EU-länder har en större utmaning att minska koldioxidutsläppen i sina ekonomier på grund av sitt större beroende av kol.

"Fit for 55"

Publ 2023-11-07

EU kommer betona vikten av att skala upp den globala ambitionen att hålla sig inom den globala uppvärmningsgränsen på 1,5ºC, säger miljöministrarna i ett uttalande efter mötet. EU:s "Fit for 55"-paket är det som gäller.

Enligt EU-kommissionen kommer ett fullständigt genomförande av paketet att minska nettoutsläppen med 57 % till 2030 jämfört med 1990 års nivåer, Det är mer än det ursprungliga målet på 55 % som EU fastställde för två år sedan.

Det högre målet återspeglar EU:s ambition att öka sina kolsänkor och ökad ambitionsnivå för förnybara energikällor och energieffektivitet, som drivs framåt förra året som reaktion på Rysslands krig i Ukraina.

I slutändan föreskriver en kompromissformulering att "Fit for 55-paketet, när det är fullt implementerat, kan göra det möjligt för EU att överskrida sitt mål på minst -55 %", sade den franska ministerkällan.

Källor

Publ 2023-11-07

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


COP28
Avtal vid COP28 (2023-12-13)
Slutet nära för COP28 i Dubai (2023-12-10)
COP28: Fond för ersättning för klimatskador (2023-11-30)
EUs plan för COP28 (2023-11-07)
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)
COP28 (2023-06-09)

Fit for 55. NDC
EUs plan för COP28 (2023-11-07)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com