Klimatfakta.info

2023-11-25

Klimatextremister frias av domstol

Innehåll: Frias i tingsrätten | Frias i hovrätten | Källor
En trafiksabotör har friats av tingsrätten för att personen skyddat klimatet. Den domen lär ändras i nästa instans. En oenig hovrätten har friat en annan trafiksabotör.

Frias i tingsrätten

Publ 2023-11-25

Klimataktivist 41-årige klimataktivisten Noa Tucker (mp) döms för ohörsamhet mot ordningsmakten efter en bilblockad i Stockholm tidigare i år. Stockholms tingsrätt beslutar dock att han inte ska få något straff, eftersom han agerat för att skydda klimatet..

"Det är en fråga om akut nödläge och därför är det uppenbart oskäligt att utdöma påföljd", skriver tingsrätten.

Domen är en så kallad nämndemannadom, där två av de tre nämndemännen i målet röstade ned juristdomaren. Vid 2-2 ska det mildaste resultaten för den tilltalade dömas ut, varför mannen nu slipper straff.

Chefsrådmannen Axel Peterson säger att han och en nämndeman ville fälla och ansåg inte att det fanns förutsättningar för påföljdseftergift.

Det vore intressant att veta om någon nämndeman utsetts av Miljöpartiet och om denne i så fall borde vara i jäv.

Nämndemannadomar ändras ofta vid överprövning i högre instans.

Frias i hovrätten

Publ 2023-11-25

I mars 2023 dömdes en minderårig aktivist för sabotage efter att ha deltagit i en blockad på Guldbron i centrala Stockholm 2022-08-17. Domen överklagades och blev frikänd av en oenig Svea hovrätt.

Källor

Publ 2023-11-25

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Ekoextremism
Svenskt medborgarråd om klimatet (2024-03-11)
Klimatextremister frias av domstol (2023-11-25)
Extinct Rebellion Sverige (2022-07-30)
Greta Thunberg (2021-11-02)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com