Klimatfakta.info

2023-12-10

Slutet nära för COP28 i Dubai

Innehåll: Källor
Om två dagar ska ett nytt klimatavtal vara klart. Säkerligen efter mycken gråt och tandagnisslan. Och ett avtal som signaturländerna följer så som de själva vill. I vart fall i demokratier så är det folket som bestämmer hur avtalet ska respekteras.

title COP28 kongressen

Det är bara två dagar kvar av den gigantiska klimatkonferensen i Dubai. 95000 deltagare! Motsättningarna är stora inför de avslutande förhandlingarna om klimatet. Beslut ska tas i enighet, vilket gör att slutdokumentet blir det alla ca 200 länder kan enas om. Det uppenhart kontroversiella stryks. Mindre olikheter döljs med vaga formuleringar som varje deltagare kan tolkas på sitt eget sätt.

Läget nu söndagen den 10 december när två förhandlingsdagar återstår:

  • En koalition av mer än 80 länder inklusive USA, EU och små önationer driver på för ett avtal vid COP28 som inkluderar språk för att "fasa ut" fossila bränslen, den huvudsakliga källan till utsläpp av växthusgaser som forskarna skyller på för den globala uppvärmningen .

  • De möter hård opposition ledd av oljeproducentgruppen OPEC och dess allierade. OPEC sände ett brev till sina medlemmar den 6 december och bad dem att motsätta sig alla formuleringar som riktar sig till fossila bränslen. Det verkar som om att i vart fall några medlemmar gör som OPEC sagt.

OPEC:s största producent och de facto ledare Saudiarabien, tillsammans med Ryssland och andra, har argumenterat för att fokus för COP28 bör vara på att minska utsläppen, inte på att rikta in sig på de bränslekällor som orsakar dem.

Kinas klimatsändebud, Xie Zhenhua, har sagt att ett COP28-avtal endast kan anses vara en framgång om det inkluderar ett avtal om fossila bränslen. Men han har inte avslöjat om Kina är för utfasning, eller att minska utsläppen.

EUs ståndpunkt är att utfasningen av fossila bränslen är en väsentlig del av avtalet för att avvärja de värsta klimatförändringarna.

Fredagens utkast kommer att ersättas med ett nytt förslag på måndag 2023-12-11.

Vid konferensen har länder gjort olika åtaganden, som tredubbling av förnybar energi, ökad kärnkraftsutbyggnad, minska kolanvändningen och minska utsläppen av den kraftfulla växthusgasen metan, mm.

Internationella energibyrån (IEA) sa på söndagen att dessa löften - om de infrias - skulle minska de globala energirelaterade utsläppen av växthusgaser med 4 miljarder ton koldioxidekvivalenter år 2030.

Det är en tredjedel av utsläppsgapet som, enligt IEA måste täppas till under de kommande sex åren för att begränsa uppvärmningen till 1,5 C över förindustriella nivåer, enligt Parisavtalet 2015.

Källor

Publ 2023-12-10

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Cop28
Avtal vid COP28 (2023-12-13)
Slutet nära för COP28 i Dubai (2023-12-10)
COP28: Fond för ersättning för klimatskador (2023-11-30)
EUs plan för COP28 (2023-11-07)
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)
COP28 (2023-06-09)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com