Klimatfakta.info

2023-12-13

Avtal vid COP28

Innehåll: Nyheter | Flera avtal | Avtal om utsläpp | Förlust och skada fonden | Kommentar | Källor
Beslut har tagits i Dubai. Texten ska publiceras kl 15 svensk tid 2023-12-14. Denna artikel revideras löpande. /2023-12-14, kl 13:45

Nyheter

Publ 2023-12-14

Den slutliga avtaltexten ska nu vara publicerad. Oklart var tyvärr. [1]

Representanter från nästan 200 länder har enats om att börja minska den globala konsumtionen av fossila bränslen. Avtalet som slöts i Dubai efter två veckors förhandlingar är tänkt att skicka en signal till investerare och beslutsfattare om att sluta använda fossila bränslen. [2]

Brasilien kommer att öppna den största olje- och gasblocksauktionen i sin historia på tisdag, ett drag som förkämpar tycker är mycket hycklande då förhandlingarna om COP28-toppmötet kämpar för att enas om att fasa ut fossila bränslen globalt även när den sydamerikanska nationen hyllar sitt klimatledarskap. [3]

Gambia borrar efter olja i ny fyndighet som upptäcktes 2004. [4]

Utkast till avtal måndag morgon med förslag på åtta åtgärder som länder kan vidta för att minska utsläpp. Kl 11:37 [5]

Nytt avtals förslag kl 15, 2023-12-12. Därefter nya förhandlingar. [6]

Nytt avtalsförslag. Fossila bränslen nämns.[7]

COP29 lär äga rum i oljelandet Azerbajdzjan.

Tyskland vill inte skriva under avtalet. [8]

Det senaste utkastet till ett förslag från COP28 duger inte, enligt klimatminister Romina Pourmokhtari (L). [9]

Flera avtal

Publ 2023-12-11

Vid COP28 är avsikten att utforma flera avtal.
- Avtalet om utsläpp av växthusgaser heter JOINT STATEMENT ON CLIMATE, NATURE AND PEOPLE.
- Avtalet om mat och klimat heter UAE DECLARATION ON SUSTAINABLE AGRICULTURE, RESILIENT FOOD SYSTEMS, AND CLIMATE ACTION.
- Avtal om Fond loss and damage in climate-vulnerable nations fund.

Avtal om utsläpp

Publ 2023-12-11

Ledningen för COP28 har publicerat ett nytt utkast till avtalstext som man hoppas uppnå vid konferesen i Dubai, som inkluderar en rad åtgärder som länder kan vidta för att minska utsläppen.

Listan hänvisade inte direkt till en utfasning av fossila bränslen, vilket var ett nyckelkrav från Europeiska unionen och många utvecklingsländer som är särskilt sårbara för klimatförändringar.

Den relevanta delen av texten sade att parterna erkänner "behovet av djupa, snabba och varaktiga minskningar av utsläppen av växthusgaser och uppmanar parterna att vidta åtgärder som kan innefatta bl.a.

(a) Tredubblar kapaciteten för förnybar energi globalt och fördubblar den globala genomsnittliga årliga takten för energieffektivitetsförbättringar till 2030.

(b) Snabb avveckling av oförminskad kol och begränsningar för att tillåta ny och oförminskad kolkraftproduktion;

c) Påskynda ansträngningarna globalt mot energisystem utan nettoutsläpp, genom att använda bränslen med noll och låga koldioxidutsläpp långt före eller runt mitten av seklet;

(d) Accelerera noll- och lågutsläppstekniker, inklusive bland annat förnybara energikällor, kärnkrafts-, minsknings- och borttagningstekniker, inklusive såsom avskiljning och utnyttjande och lagring av koldioxid, och väteproduktion med låga koldioxidutsläpp, för att öka ansträngningarna för att ersätta fossila fossiler i oförminskad takt. bränslen i energisystem.

(e) Minska både konsumtion och produktion av fossila bränslen, på ett rättvist, ordnat och rättvist sätt för att uppnå nettonoll till, före eller omkring 2050, i enlighet med vetenskapen;

(f) Påskynda och avsevärt minska utsläpp som inte är koldioxid, inklusive i synnerhet metanutsläpp globalt till 2030.

(g) Påskynda utsläppsminskningarna från vägtransporter genom en rad olika vägar, inklusive utveckling av infrastruktur och snabb utbyggnad av noll- och lågemissionsfordon.

(h) Utfasning av ineffektiva fossilbränslesubventioner som uppmuntrar slösaktig konsumtion och inte tar itu med energifattigdom eller bara övergångar, så snart som möjligt."

Förlust och skada fonden

Publ 2023-12-13

På startdagen för toppmötet den 30 november 2023 enades man om en "förlust och skada"-fond för att kompensera fattiga stater för effekterna av klimatförändringarna. Fonden syftar till att fördela medel till fattiga stater som skadats av klimatförändringarna och ska administreras av Världsbanken.

De första löftena gavs av värden (UAE) att donera 100 miljoner dollar till fonden och av Storbritannien (75 miljoner dollar), USA (24,5 miljoner dollar), Japan (10 miljoner dollar) och Tyskland (100 miljoner dollar).

Kommentar

Publ 2023-12-11

Avtalet uppmanar medlemsländerna att vidta olika åtgärder, men det innebär inte att länderna har åtagit sig att genomföra sådana åtgärder.

Länder kan sedan meddela FN om att de anser sig bundna av hela eller delar av texten.

Källor

Publ 2023-12-20

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


COP28
Avtal vid COP28 (2023-12-13)
Slutet nära för COP28 i Dubai (2023-12-10)
COP28: Fond för ersättning för klimatskador (2023-11-30)
EUs plan för COP28 (2023-11-07)
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)
COP28 (2023-06-09)

UNGCCC
Avtal vid COP28 (2023-12-13)

Fotnoter

1) COP28s final hours of climate negotiations, Reuters
2) Nations strike deal at COP28 to transition away from fossil fuels, Reuters
3) COP28: Drill baby, drill: Brazil joins OPEC , argues for climate cooperation, offers 900 new oil blocks. Carbon puls. (2023-12-12)
4) Drabbas av klimatförändringar - ändå positiv till olja, SvT
5) COP28 heads for overtime as countries wrangle over fossil fuels, Reuters
6) Då kan ett nytt avtalsutkast komma, SvT
7) Matters relating to the global stocktake under the Paris Agreement
8) Germany cannot support COP 28 draft deal - foreign minister, Reuters
9) Pourmokhtari sågar utkastet på COP28: "Inte bra nog", Omni

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com