Klimatfakta.info

2024-01-04

Mindre pengar till klimatet

Innehåll: Källor
Klimatpengar i EUs budget överförs till att minska immigrationen och att bygga ut försvaret. Det är krav från unionsmedlemmar i norr som dessutom vill minska sina bidrag till EUs budget.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel föreslog vid höstens EU-toppmöte att nästan hela fonden på 10 miljarder euro för att hjälpa Europa att bygga ut framtidens taenerginätverk, ska strykas.

Förslaget läggs efter kritik från "återhållsamma medlemsländer i norr", bl.a. Sverige, som vill begränsa sina bidrag till EU-budgeten och prioritera att minska invandringen och satsa mer på militären.

Tanken är att minska fonden för förnybar energi, Strategic Technologies for Europe Platform (STEP). Samtidigt ska medlemsländer få större flexibilitet i hur de kan använda medel från EU:s sammanhållningsfond ("cohesion" fund), som ger stöd till medlemsländer med lägre inkomster för att minska ekonomisk ojämlikhet.

EU jonglerar med sina fonder är besvärande. De gör det omöjligt att beräkna hur mycket som satsas på olika verksamheter. Märkligt nog är Europeiska rådet förbjudet att besluta om hur EUs ekonomiska resurser ska användas.

Källor

Publ 2024-01-03

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Budet
Mindre pengar till klimatet (2024-01-04)

Budgeten
Mindre pengar till klimatet (2024-01-04)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com