Klimatfakta.info

2024-02-12

Jordens magnetfält

Innehåll: Solvinden | Magnetfältet förändras | Påverkar inte klimatet | Källor

Solvinden

Publ 2024-02-12

Jorden är omgiven av ett enormt magnetfält, kallat magnetosfären. Genererad av kraftfulla, dynamiska krafter i mitten av vår värld, vår magnetosfär, skyddar den oss från erosion av vår atmosfär av solvinden. Denna vinds partikelstrålning från koronala massutkastningar (utbrott av stora moln av energisk, magnetiserad plasma från solens korona ut i rymden) och från kosmiska strålar från rymden.

Vår magnetosfär spelar rollen som grindvakt, stöter bort dessa energiformer som är skadliga för livet, och fångar det mesta av den säkert borta från jordens yta.

Magnetfältet förändras

Publ 2024-02-12

Eftersom krafterna som genererar vårt magnetfält ständigt förändras, är fältet i sig också i kontinuerligt flöde, dess styrka ökar och avtar med tiden. Detta gör att platsen för jordens magnetiska nord- och sydpoler gradvis förskjuts, och till och med vänder platser helt vart 300 000:e år eller så. Det kan vara lite viktigt om du använder en kompass, eller för vissa djur som fåglar, fiskar och havssköldpaddor, vars interna kompasser använder magnetfältet för att navigera.

Solen släppte lös en serie av fyra coronal mass ejections (CMEs) den 22-24 maj 2010 när rymdfarkosten STEREO Ahead såg händelsen. I koronagrafbilderna representeras solen, blockerad av en ockultskiva (sett som röd), av en vit skiva för att visa dess relativa storlek. CME är stora solstormar som driver ut en miljard ton materia med en miljon miles per timme eller mer. Kredit: NASA/European Space Agency

Påverkar inte klimatet

Publ 2024-02-12

Vissa människor har hävdat att variationer i jordens magnetfält bidrar till den nuvarande globala uppvärmningen och kan orsaka katastrofala klimatförändringar. Vetenskapen stöder dock inte det argumentet.

Källor

Publ 2024-02-12

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Magnetfält
Jordens magnetfält (2024-02-12)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se