Klimatfakta.info

2024-02-25

Batteridrivna flygplan

Innehåll: Källor

Batteridrivna flygplan med kapacitet för mer än 10 personer är fortfarande i ett tidigt skede när det gäller kommersiell användning och är inte särskilt vanliga idag. Teknologin för storskalig elflygning är fortfarande under utveckling, och det finns flera tekniska utmaningar som måste övervinnas innan sådana flygplan kan bli vanliga.

Även om det har funnits framsteg inom elflygning och prototyper har demonstrerats, såsom små elflygplan och prototyper med plats för några passagerare, är det fortfarande långt ifrån att se batteridrivna flygplan med kapacitet för mer än 10 personer i reguljär kommersiell trafik.

Utvecklingen av mer hållbara alternativ inom flygindustrin, inklusive batteridrivna flygplan, är dock något som forskare och industrin arbetar aktivt med, och det är möjligt att det kommer en ökning av sådana flygplan i framtiden när tekniken fortsätter att förbättras och omfattande tester och certifieringar genomförs.

Källor

Publ 2024-02-25

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Batteri
Batteridrivna flygplan (2024-02-25)
Vad händer med Northvolt? (2024-01-04)
150 batterifabriker (2023-12-22)
Bilism (2023-11-04)
Klimatmarknaden (2023-04-11)
Batteri (2023-01-16)
Elbilars batterier påverkar klimatet (2021-08-26)

Flyg
Batteridrivna flygplan (2024-02-25)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se