Klimatfakta.info

2024-03-11

Svenskt medborgarråd om klimatet

Innehåll: Exstinction rebellions | Svenskt medborgarråd | Mål för medborgarrådet | Förslag presenteras i maj 2024 | FAIRTRANS | Deltagare

Exstinction rebellions

Publ 2024-03-10

Extinction Rebellion som hindrar trafik och kastar färg på tavlor har som ett mål att ersätta demokrati med medborgarråd[1].

EX har en lång rad krav. Det tredje är att skapa medborgarråd som ska överta beslutanderätten från demokrtiskt valda parlament. "Government must create and be led by the decisions of a Citizens' Assembly on climate and ecological justice. [2]

Svenskt medborgarråd

Publ 2024-03-10

Det svenska medborgarråd om klimatet ska träffas 9 gånger. De 60 medlemmarna får då ta del av forskning, diskutera lösningar och komma fram till förslag på hur Sverige skulle kunna uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet.

Medlemmarna väljs ut slumpvis genom vetenskapliga metoder, så att rådet speglar Sveriges befolkning. En sådan liten grupp kan givetvis inte på något sätt representera befolkningen, vilket visar att man inte använt vetenskapliga metoder.

De är helt fria i sina diskussioner och beslut, men får stöd av experter i arbetet med att föreslå klimatpolitiska åtgärder för Sverige.

Mål för medborgarrådet

Publ 2024-03-10

  • Låta civilsamhällets välgrundade åsikter bidra till klimatpolitiken
  • Bryta politiska dödlägen i klimatfrågor
  • Förstå hur allmänheten prioriterar klimatåtgärder
  • Öka legitimiteten för sociala åtgärder på klimatområdet
  • Minska inflytandet av lobbyister och särintressen på klimatpolitiken

Förslag presenteras i maj 2024

Publ 2024-03-10

I slutet av maj 2024 ska deltagarna rösta om förslagen och presentera sina slutsatser. Det är givetvis inte möjligt att 60 personer som inte känner varande ska kunna komma fram till något som helst. Om det nu inte är så att slutsatserna är redan skrivna och tillvägagångssättet bara är en maskerad.

En konsultationsgrupp bestående av personer från ett brett politiskt spektrum rådger och granskar planeringen av medborgarrådets genomförande. Under genomförandet har medborgarrådet två mentorer. (Vilka är de?)

FAIRTRANS

Publ 2024-03-10

Medborgarrådet är en del av forskningsprogrammet FAIRTRANS[3].

Fairtrans finansieras av Mistra. 40 miljoner[4] och Formas[5], med delfinansiering av medborgarrådet från European Climate Foundation[6].

Deltagare

Publ 2024-03-10

Stockholms universitet blir programvärd och i programmet deltar Högskolan i Gävle, KTH, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds universitet, tankesmedjan Global Utmaning, de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco samt deras förbund, Fossilfritt Sverige, Naturskyddsföreningen, KF (Kooperativa förbundet), Hyresgästföreningen, AI Sweden, Företagarna, Svenskt Näringsliv och SISD (Swedish Investors for Sustainable Development) samt andra aktörer.[7]

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Ekoextremism
Svenskt medborgarråd om klimatet (2024-03-11)
Klimatextremister frias av domstol (2023-11-25)
Extinct Rebellion Sverige (2022-07-30)
Greta Thunberg (2021-11-02)

Extinction Rebellion
Svenskt medborgarråd om klimatet (2024-03-11)

Fotnoter

1) Medborgarråd, Extinction Rebellion
2) Politics and ideology, Extinction Rebellion, Wikipedia
3) FAIRTRANS Årsrapport 2021-2022
4) Fairtrans, Mistra
5) Formas webb fungerar inte
6) European Climate Foundation
7) Vilka kommer att ha nytta av programmet? Fairtrans, Mistra

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com