Klimatfakta.info

2023-01-14

Sällsynta jordartsmetaller

Innehåll: LKAB | Förekomst | Produktion | Sverige | Användning | Källor
LKAB upptäcker betydande förekomst av sällsynta jordmetaller. En brytning kan eventuellt bli aktuell om flera år.

LKAB

Publ 2023-01-13

LKAB har identifierat betydande mängder sällsynta jordartsmetaller i Kirunaområdet, nödvändiga för bland annat tillverkning av elbilar och vindkraftverk. Efter framgångsrik prospektering redovisar bolaget idag mineraltillgångar för sällsynta jordartsmetaller på mer än en miljon ton Rare Earth Oxides och den nu största kända fyndigheten av sitt slag i Europa.

Vägen till eventuell brytning av fyndigheten är lång, där första steget är en ansökan om bearbetningskoncession för Per Geijer-fyndigheten för att ge LKAB rätt till fyndigheten och kunna undersöka den ytterligare på djupet och utreda förutsättningar för brytning. Planen är att kunna lämna in en ansökan om bearbetningskoncession under 2023.

Europa saknar idag helt brytning av sällsynta jordartsmetaller, samtidigt som efterfrågan bedöms öka kraftigt till följd av elektrifieringen vilket leder till en global brist, och detta i en tid med ökade geopolitiska spänningar. Enligt EU-kommissionens bedömning förväntas efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller till bland annat elbilar och vindkraftverk öka mer än fem gånger bara fram till 2030. Idag är Europa dessutom importberoende av dessa mineral där Kina fullständigt dominerar marknaden vilket anses öka sårbarheten för europeisk industri.[1]

Atomnr Kemisk kod Namn
21 Sc Skandium
39 Y Yttrium
57 La Lantan
58 Ce Cerium
59 Pr Praseodym
60 Nd Neodym
61 Pm Prometium
62 Sm Samarium
63 Eu Europium
64 Gd Gadolinium
65 Tb Terbium
66 Dy Dysprosium
67 Ho Holmium
68 Er Erbium
69 Tm Tulium
70 Yb Ytterbium
71 Lu Lutetium

Förekomst

Publ 2023-01-13

title Sällsynta jordartsmetaller.png

Sällsynta jordartsmetaller (rare earth metal) är en uppsättning av 17 nästan oskiljaktiga glänsande silvervita mjuka tungmetaller. vars föreningar förekommer relativt sparsamt i naturen. Hit räknas skandium, yttrium och lantanoiderna som är grundämnen med atomnummer 57 - 58.

Många av de sällsynta jordartsmetallerna har stor teknisk betydelse som tillsatsämnen inom halvledartekniken, med olika tillämpningar i elektriska och elektroniska komponenter, lasrar, glas, magnetiska material och industriella processer.

De sällsynta jordartsmetallerna förekommer ofta tillsammans. Trots beteckningen är ämnena inte så sällsynta som man trodde när gruppen namngavs. Vanligast förekommande är cerium, som är det 25:e vanligaste grundämnet i jordskorpan. Prometium, som saknar stabila isotoper, förekommer nästan inte alls. Med undantag för prometium är alla grundämnen i gruppen mindre sällsynta än exempelvis silver och guld.

Produktion

Publ 2023-01-13

Fram till 1948 hämtades de flesta av världens sällsynta jordartsmetaller från sandavlagringar i Indien och Brasilien. Under 1950-talet var Sydafrika världens källa för sällsynta jordartsmetaller, från ett monazitrikt rev vid Steenkampskraal-gruvan i Western Cape-provinsen.

Under 1960-talet fram till 1980-talet gjorde Mountain Pass-gruvan med sällsynta jordartsmetaller i Kalifornien USA till den ledande producenten. Den stängdes 2002 på grund av fallande råvarupriser och miljöproblem men återöppnades 2018.

Världsproduktionen 2018 (utom skandium) uppskattas till 170 000 ton och domineras av Kina där 70% bröts, framför allt i distriktet Bayan Obo i Inre Mongoliet. 12% bröts i Australien och 9% i USA. I Vietnam och Brasilien finns stora mineralreserver men dessa länder har endast låg produktion.[2]

EU diskuterar nu tre olika förslag på lösningar: att ersätta de sällsynta jordartsmetallerna, återvinna mera eller börja bryta de sällsynta jordartsmetaller som finns i EU

Sverige

Publ 2023-01-14

Ingen produktion av sällsynta jordartsmetaller sker i dagsläget i Sverige, men brytning har tidigare skett inom Bastnäsfältet i Västmanlands län och diskussioner har förts angående öppnande av en helt ny gruva vid Norra Kärr i nordligaste Jönköpings län.

Kända mineraliseringar finns även på andra platser, till exempel Olserum i nordöstra Småland och runtom i Bergslagen. I Kiruna finns sällsynta jordartsmetaller bundet i apatitjärnmalm, gruvbolaget LKAB försöker utveckla metoder för utvinning av sällsynta jordartsmetaller tillsammans med fosfor ur det gruvavfall som återstår efter utvinning av järn. [3]

Användning

Publ 2023-01-14

Sällsynta jordartsmetaller används bland annat i katalysatorer, keramer, glas, permanentmagneter, mikrochip, LCD-skärmar, batterier och mobiltelefoner.

Källor

Publ 2023-01-14

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


LKAB
Konkurrensen i stålkriget (2024-05-05)
Sällsynta jordartsmetaller (2023-01-14)

Sällsynta jordartsmetaller
Sällsynta jordartsmetaller (2023-01-14)

Fotnoter

1) Europas största fyndighet för sällsynta jordartsmetaller finns i Kiruna, LKAB
2) Sällsynta jordartsmetaller, Wikipedia
3) Sällsynta jordartsmetaller, SGU

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com