Klimatfakta.info

2021-06-06

Satellitdata visar att avdunstningen ökar

Innehåll:

Överföringen av vatten från marken till luften genom en kombination av avdunstning och transpiration - ökade globalt med 10% mellan 2003 och 2019, enligt ny forskning.

Studien, publicerad i Nature, visar att förändringen huvudsakligen drivs av världens uppvärmning av landytan. Detta bekräftar en mångårig teori att, eftersom klimatet fortsätter att värmas i framtiden, kommer vattencykeln att få mer energi.

/CarbonBrief

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Avdunstning
Vattenånga (2023-05-03)
Satellitdata visar att avdunstningen ökar (2021-06-06)

CarbonBrief
Satellitdata visar att avdunstningen ökar (2021-06-06)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com