Klimatfakta.info

2021-08-13

Facebook om klimatet

Innehåll:

Det finns flera grupper i Facebook där det ibland förekommer värdefulla inlägg och kommentarer:

  • Klimatfakta[1]
  • Klimatsans[2]
  • Klimatbalans[3]
  • Sanningen om klimatet[4]

Fotnoter

1) Klimatfakta
2) Klimatsans
3) Klimatbalans
4) Sanningen om klimatet

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa

Ingen tag

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se