Klimatfakta.info

2021-11-11

Stopp på kol och subventioner av fossila bränslen

Innehåll:

Vid FN:s klimatmöte i Glasgow har 23 länder lovat att fasa ut kolkraft, bl.a. Polen, Spanien och Ukraina. Ett tjugotal länder, däribland Sverige, har uttalat att de ska stoppa subventioner för fossila bränslen.

/Åtgärder som ska stoppa kolet, Europaportalen (2021-11-09)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Subventioner
Tysk industrikris möts med subventioner och lägre skatter (2023-10-27)
Stopp på kol och subventioner av fossila bränslen (2021-11-11)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com