Klimatfakta.info

2022-05-24

Natura 2000

Innehåll: Fågeldirektivet | Källor |

Natura 2000 är ett nätverk som omfattar över 18 % av EU:s landyta och mer än 8 % av dess marina territorium med Europas mest värdefulla och hotade arter och livsmiljöer. listade under fågeldirektivet och habitatdirektivet.[1]

Fågeldirektivet

I Europa lär det finnas mer än 500 vilda fågelarter. Men minst 32 % av EU:s fågelarter har för närvarande inte en god bevarandestatus. Fågeldirektivet syftar till att skydda alla de 500 vilda fågelarter som finns naturligt i Europeiska unionen.[2]

Källor

Fotnoter

1) Natura 2000, EU
2) The Birds Directive, EU

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa

Ingen tag

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se