Klimatfakta.info

2022-07-30

Extinct Rebellion Sverige

Innehåll: Bo Thoren | Källor |

Extinction Rebellion Sverige är en extrem extremistorganisation som har olaglighet som främst kampanjmetod. De beskriver den som "icke våld och civil olydningar", men i verkligheten använder de våld och bryter lagar. Syftet är att störa samhällsfunktioner så mycket att samhället viker sig för deras krav, dvs motsätter sig demokratin. Genom sina kampanjer utsätter de människor för akut fara för liv och egendom. Genom sitt agerande undergräver de även rätten till lagenliga demostrationer.

Till ledningen av organisationen hör
Jessica Lovell, civilingenjör miljö och vattenteknik, XR-aktivist, Göteborg
Jonas Gren, fil. dr. praktisk filosofi och XR-aktivist, Göteborg
Kristina Ros, Dramaturg, Göteborg
Ola Gabrielson, tekniker och XR-aktivist, Enskede
Olivia Alm-Brillantes, Produktionsassistent, Stockholm
Paula Richter, leg psykolog och XR-aktivist, Orhem
Ragnhild Larsson, redaktör Klimatpodden och XR-aktivist Göteborg

Bo Thoren

Bo Thorén, civilingenjörsom jobbar med klimatfrågor och Bengt Kasemo, professor i fysik och forskare på Chalmers tekniska högskola representerade initiativet Fossilfritt Dalsland 2030.[1]

Källor

Fotnoter

1) Hög tid att ställa om, Melleruds Nyheter

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Extinct Rebellion Sverige
Ekoextremism (2023-02-14)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se