Klimatfakta.info

2023-02-06

CGN - China General Nuclear Power Group

Innehåll: Kinesiskt energiföretag | I Sverige | Svensk Vindenergi | USA sanktioner | Källor
Det statliga kinesiska företaget CGN är den enskilt största ägaren av svensk vindkraft. Varför köper Kina in sig i svensk vindkraft? Kinesiska medborgare och organisationer måste samarbeta med Kinas spionorganisationer.

Kinesiskt energiföretag

Publ 2023-02-05

CGN är ett kinesiskt statligt företag verksamt inom vindenergi och solenergi, samt vattenkraft. Från och med 2014 driver CGN kraftverk med följande kapacitet: kärnkraft 8,3 GW, vindkraft 4,7 GW, vattenkraft 4,0 GW och solenergi 600 MW.

I Sverige

Publ 2023-02-06

CGN är den enskilt största ägaren av svensk vindkraft. Företaget äger
41 kraftverk med 148 MW i Gällivare
18 kraftverk med 68 MW Ljusdal
179 kraftverk med 644 MW Piteå
43 kraftverk med 163 MW Sundsvall
18 kraftverk med MW Sundsvall
85 kraftverk med 357 MW Bollnäs [1]

2024 kommer utländska bolag att äga drygt 66 procent av den installerade vindkraftseffekten. Mindre ägare, upp till 25 megawatt (MW), kommer att äga nästan 12 procent. Det kinesiska bolaget CGN Europe kommer att äga knappt 7 procent av den installerade vindkraftseffekten. [2]

Riksdagsledamoten Markus Wiechel (SD) ställde 2022-05-09 en skriftlig fråga till energiminister Khashayar Farmanbar (S) om regeringen kommer att vidta åtgärder "mot bakgrund av det stora kinesiska inflytandet eller ägarskapet av svensk energiproduktion". Bland annat kritiserar Wiechel regeringen för att inte ha agerat på ett förslag från direktinvesteringsutredningen, som innebär att investeringar i energiinfrastruktur ska omfattas av ett granskningssystem.

I sitt svar 2022-05-18, skriver Khashayar Farmanbar att regeringen är "väl medveten" om att utländska investeringar i exempelvis kritisk infrastruktur "kan innebära säkerhetsrisker". Vad gäller förslaget från den direktinvesteringsutredningen konstaterar energiministern enbart att det bereds i Regeringskansliet utan att ange någon tidsram för ett beslut. [3]

Varför köper Kina in sig i svensk vindkraft? Ingen vet säkert svaret på den frågan. Men bara det faktum att den asiatiska diktaturen äger vital infrastruktur i Sverige är numera en varningssignal. Tidigast i slutet av 2023 kommer en lag som kan stoppa uppköpen. [4]

Svensk Vindenergi

Publ 2023-02-05

CGN är medlemmar i lobbyorganisationen Svensk Vindenergi, vilka har anlitat såväl advokat- som PR-byråer för att göra allt man kan för att ta bort det kommunala vetot mot vindkraft samt att urholka den svenska artskyddsförordningen.[5]

USA sanktioner

Publ 2023-02-05

CGN har sanktionerats av USA för att ha försökt skaffa avancerad amerikansk kärnteknik för att använda milität i Kina. I november 2020 utfärdade Donald Trump ett förbud för alla amerikanska företag eller individer att äga aktier i företag som USA:s försvarsdepartement har listat ha kopplingar till People?s Liberation Army, som inkluderade CGN. CGN:s förslag att driva två kärnkraftverk i Storbritannien har fått kritik från parlamentsledamöter som ett potentiellt hot mot nationell säkerhet.

I augusti 2019 lade det amerikanska handelsdepartementet till CGN på sin Entity List, vilket hindrade amerikanska företag från att sälja produkter till CGN. I sitt resonemang förklarade USA:s handelsdepartement att CGN försökte förvärva avancerad amerikansk kärnteknik för militär användning i Kina."

Enligt Kinas nationella underrättelselag från 2017 måste kinesiska medborgare och organisationer samarbeta. med kinesiska statliga underrättelseorganisationer. Det kinesiska statligt ägda China Daily hävdade att "Det verkliga syftet är att försöka omintetgöra landets ?Made in China 2025? och var en del av handelskriget mellan USA och Kina". I september 2021 avbröt Nuclear Regulatory Commission transporter av kärnmaterial till CGN av nationella säkerhetsskäl.

Källor

Publ 2023-02-05

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


CGN. Vindkraftverk
CGN - China General Nuclear Power Group (2023-02-06)

Kina
Klimatmarknaden (2023-04-11)
CGN - China General Nuclear Power Group (2023-02-06)

Fotnoter

1) Vindkraft - nya projekt 2017 - 2023, Svensk vindenergi
2) Fakta om vindkraft, Svensk vindenergi
3) Regeringen pressas om stort kinesisk ägande i svensk vindkraft, Aktuell hållbarhet
4) Vill vi att Kina ska äga svensk vindkraft?
5) Öppet brev till SVT Nyheter, Susanne Fuchs

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com