Klimatfakta.info

2023-04-14

WEF - World Economic Forum

Innehåll: Klimatet | Konferensen i Davos | Källor

World Economic Forum (WEF) är en schweizisk ideell stiftelse som grundades 1971 av Klaus Schwab, en tyskfödd professor i företagsekonomi vid universitetet i Genève. Ursprungligen kallades stiftelsen European Management Forum, den ändrade sitt namn till World Economic Forum 1987 och syftade till att försöka bredda sin uppgift ytterligare genom att försöka tillhandahålla en plattform för att lösa internationella konflikter.

Stiftelsens huvudkontor ligger i Cologny men har även öppnat regionala kontor i Peking och New York. Den strävar efter att vara opartisk och är politiskt och nationellt obunden. Stiftelsen har som "åtagande" att förbättra tillståndet i världen. Den har observatörsstatus i FN:s ekonomiska och sociala råd.

Finansieringen av stiftelsens aktiviteter sker genom medlemsavgifter. Medlemmar är företrädare för de största företagen i världen. Medlemsavgiften uppgår till 42 500 CHF och avgiften för deltagande 18 000 CHF.

Klimatet

Publ 2023-04-14

WEFs åtagande inom klimatområdet: "Begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius för att undvika katastrofer.

World Economic Forum stöder globala ansträngningar inom den privata och offentliga sektorn för att begränsa den globala temperaturökningen och avvärja katastrofer.

"WEF strävar efter att arbeta med ledare för att öka klimatåtaganden, samarbeta med partners för att utveckla privata initiativ och tillhandahålla en plattform för innovatörer att förverkliga sina ambitioner och bidra med lösningar."

Konferensen i Davos

Publ 2023-04-14

World Economic Forum (WEF) har en årliga konferens i Davos i Schweiz som samlar några av världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv för att diskutera de mest angelägna frågorna för världen inklusive hälsa och miljö.

Omkring 2 200 deltagare samlas för det fem dagar långa mötet, där deltagare har möjlighet att besöka några av de 220 sessionerna i det officiella programmet. Diskussionerna inriktas på viktiga frågor av globalt intresse till exempel internationella konflikter, fattigdom och miljöproblem. Totalt är cirka 500 journalister närvarande. Alla debatter i kammaren från det årliga mötet finns också på Youtube.

Förutom möten utger stiftelsen en rad forskningsrapporter och engagerar sina medlemmar i branschspecifika initiativ.

Källor

Publ 2023-09-08

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


WEF
WEF - World Economic Forum (2023-04-14)
WEF - World Economic Forum (2023-01-16)

World Economic Forum
WEF - World Economic Forum (2023-04-14)
WEF - World Economic Forum (2023-01-16)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com