Klimatfakta.info

2023-01-12

Klimatet sedan istiden

Innehåll:

Hur har klimatet ändrats sedan senaste istiden? Isen hade störst utbredning för 22.000-20.000 år sedan. Isens drog sig sedan tillbaka och efter 12.000 år hade isen försvunnit från Norrlands inland.

Enligt mätningar på Grönland steg temperaturen under perioden 8000-11000 år upp till 1,5 grader över dagens temperatur. En lika kraftig temperaturtopp inträffade även för 7000 år sedan. Koldioxiden låg under hela denna period runt 250 ppm.

Den senaste gången temperaturen var 1,5 grader över dagens var för 3000 år sedan. Då hade koldioxiden ökat till ca 275 ppm.

Mellan dessa temperaturtopparna var det långa perioder med betydligt lägre temperatur.

Även under de senaste 2000 åren har klimatet svängt. Mellan 950 och 1250 inträffade den medeltida värmeperioden med en halv grad högre temperatur över dagens. Efter en mer normal period inträdde 1450 den lilla istiden som varade till 1875. Under den lilla istiden låg koldioxiden runt 280 ppm.

Forskaren Fredrik Charpentier Ljungqvist skriver

"1) Perioder som varit lika varma, eller varmare, än nu har inträffat (främst mellan 800-talet och 1200-talet).

2) Perioder som har varit avsevärt kallare (Lilla istidens kulmen på 1600-talet) med upp till närmare två månader kortare växtsäsong i t.ex. Mälardalen än nu.

3) Perioder med både större och mindre variationer år från år i väder/klimat än nu har inträffat.

4) Perioder med mycket kraftigare, och mer ihållande torka, har inträffat liksom perioder som varit mycket blötare än i modern tid."

Det finns egentligen inga etablerade förklaringar till dessa förändringar i klimatet. En sak är dock uppenbar. Koldioxiden har inte haft någon inverkan.

Eftersom orsakerna till tidigare klimatsvängningar inte är kända så vet man inte heller i vilken mån dessa orsaker inverkar på dagens temperatur.

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se