Nyheter

Fritextsök

Index

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2021-03-20

Muf om EU

EU arbetar konstant för ökad makt över medlemsländerna. Främst sker det med kraftig ökad beskattning. Det leder inte bara till sämre levnadsstandard i Sverige utan också till att allt mer av våra liv styrs av EUs regler.

Moderata ungdomsförbundet ser vad det är som sker. Det framgår av deras debattartikel i SvD idag. Kritiken riktas främst gentemot moderpartiet och argumenten är skarpa.

Så här skriver Muf

"Återhämtningsfonden öppnar också upp för EU att tillskansa sig ytterligare egna medel. I dag finns tre primära egna medel: traditionella egna medel (tullar och liknande avgifter samt särskilda sockeravgifter), en mervärdes­skattebaserad avgift samt en avgift baserad på medlemsstaternas brutto­national­inkomst (EU-avgiften).

Givet paketets storlek vore det naivt att tro att den verktygslådan inte skulle kunna komma att växa. Europaparlamentet annonserade redan i fjol att det vill se skatter på europeisk nivå. I samma parlament återfinns svenska socialdemokrater som står bakom förslag om EU-skatter. Europeiska centralbanken uppmanar dessutom EU att överväga att göra återhämtningsfonden permanent. EU-skatter och permanenta bidragsfonder är inte moderat politik."

Läs hela artikeln. Den är läsvärd.

Etiketter med länkar

EU
EUs gigantiska fond (Nyhet)
Koldioxidlagring - CCS (Artikel)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (Nyhet)
Plastpåseskatten (Nyhet)
EU: Minska utsläppen med 55% 2050 (Nyhet)
EU vill stoppa engelska TV-program (Nyhet)
EUs taxonomiförordning (Artikel)
Skogsbruket ska vara nationellt (Nyhet)
Utsläppshandel (Artikel)
EU-parlamentariker lobbar för kärnkraft (Nyhet)
Parisavtalet (Artikel)
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (Artikel)
EU vill socialisera näringslivet (Artikel)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (Artikel)
EU - Europeiska unionen (Artikel)
Kärnkraft (Artikel)
Vattenkraft (Artikel)
Moderata ungdomsförbundet
Inga länkar
MUF
Inga länkar
Återhämningsfonden
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com