NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2021-06-23

Utkast till kommande IPCC-rapport

Nyhetsbyrån AFP har kommit över ett utkast till en kommande rapport om klimatet från IPCC. Utkastet har 4000 sidor och är tänkt att bli en uppdatering av motsvarande rapport som IPCC gav ut 2014. Och rapporten är mer alarmerande än den föregående.

Tyvärr har inte AFP publicerat rapporten utan har i stället gjort en Youtube-film. Här en sju och en halv minut av filmen. Själva rapporten beräknas komma i februari 2022.

Filmen innehåller inte mycket fakta. En uppgift är att havsnivån kan "vara 60 cm högre i slutet av seklet" och det låter inte så orimligt utan en kanske väl försiktig bedömning.

Etiketter med länkar

Etikett: IPCC
Biologisk mångfald (Artikel)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (Nyhet)
Geologisk lagring av koldioxid (Artikel)
Klimatprognoser, -scenarior och RCP-er (Artikel)
Extremt väder (Artikel)
Mallen Baker om IPCC AR6 (Artikel)
Etikett: AFP
Inga länkar
Etikett: Havsnivå
Havsnivå (Artikel)
Västantarktis (Artikel)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com