NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2021-07-17

Extremt väder

Extrema klimat kan definieras utifrån att de förekommer sällan eller utifrån att de påverkar samhälle och miljö på ett kännbart sätt. I det senare fallet definieras klimatextremer utifrån de gränser som samhälle och miljö klarar utan att en allvarlig påfrestning uppstår.

Klimatet består inte enbart av medelvärden och säsongsmässiga variationer. Även mer sällsynta händelser med extremt väder hör till klimatet. Extremer är ofta lokala även om t.ex. kraftiga stormar, värmeböljor och köldknäppar kan täcka stora arealer och även sträcka ut sig över tiden.

Det finns olika sorters klimatextremer. En del är våldsamma, till exempel ett häftigt ösregn eller en storm. Andra byggs upp genom att någon viss väderlek dominerar under en längre tid, till exempel en värmebölja eller osedvanligt kallt väder. En längre period med torka eller ihållande regnväder kan också leda till extrema förhållanden

Sett var för sig behöver de enskilda dagarna som bygger upp en sådan längre klimatextrem inte vara extrema i sig, utan det är den sammantagna effekten som blir kännbar.[1]

IPCC

I IPCCs rapport AR5 görs en kommentarer till frågan om klimatförändringarna leder till mer extremt väder. Man noterar en ökning, men gör ingen direkt koppling till temperaturutvecklingen.[2] [3]

IPCC säger att man har observerat många förändringar av typen extremt väder och klimathändelser sedan ungefär 1950. Man anser det mycket troligt att antalet kalla dygn har minskat och varma dygn har ökat globalt. I några regioner är det troligt att att antalet värmeböljor har ökat inom stora områden i Europa, Asien och Australien. Det är troligt att fler regioner på land med kraftig nederbörd har ökat. Antalet eller intensiteten kraftigt regn har troligen ökat i Nordamerika, men motsvarande ökning har inte konstaterats inom andra områden. [4] [5]

2012 utgav IPCC en speciell rapport om extrema väderhändelser. Till denna kategori hör såväl ovanligt väder som vanligt väder med allvarliga störning av samhällsfunktioner.3) 4)

  • Antalet kalla dygn har minskat och antalet varma dygn har ökat i flertalet områden med tillräckligt dataunderlag. Underlaget är mer oklart vad gäller Nordamerika, Europa och Australien. Och det är en sämre vad gäller Asien, Afrika och Sydamerika.
  • Förekomsten av kraftiga regn har ökat på fler platser än platser där sådana regn har minskat. Det är oklart om antalet tropiska stormar har ökat. Det är också oklart om antalet tornados och hagel har ändrats.
  • Det finns visst stöd för förekomsten av längre torkperioder har ökat i södra Europa och Västafrika, men förekomsten har minskat i andra områden, t.ex. Nordamerika och nordvästra Australien.
  • Det finns begränsat underlag för att bedöma om antalet översvämningar har ändrats bl.a. beroende på fler ändringar i markanvändning. Det är troligt att antalet översvämningar av kustområden har ökat.

Professor Lennart Bengtsson

Extrema klimathar inte blivit vanligare enligt klimatprofessorn Lennart Bengtsson.[6]

Källor

Katastrofer

Organisationen EM-DAT sammanställer uppgifter om större katastrofer som uppfyller följande kriteria:

  • minst 10 personer avlidit
  • minst 100 påverkats
  • landet har utfärdat katastroftillstånd
  • landet har begärt internationellt katastrofbistånd.

Antalet personer som avlidit på grund av katastrofer har minskat avsevärt sedan förra seklets första hälft. 1965 är det senaste året med mer än 1 miljon dödade. Torkan i Indien dödade 1,5 miljoner. Förmodligen inkluderar uppgiften även de som dog 1966 och 1967.

The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) brings governments, partners, and communities together to reduce disaster risk and losses. (Underhåll pågår)

Webbar med uppgifter om bl.a. aktuella katastrofer

Fotnoter

1) Extremt väder, SMHI
2) Sida 3, WG1, AR5, IPCC
3) 2-53,Temperature Extremes, Changes in Extreme Events, Observations: Atmosphere and Surface, WG I, AR5, IPCC
4) Special Report Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX), IPCC (2012)
5) Managing the risk of extreme events and disasters to advance climate change adaption, IPCC, sid 112 (2012)
6) Etikett: Extremt väder
Mallen Baker om IPCC AR6 (Artikel)
Etikett: SMHI
Mätning av luftens temperatur (Artikel)
Översvämning (Artikel)
Etikett: IPCC
Biologisk mångfald (Artikel)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (Nyhet)
Geologisk lagring av koldioxid (Artikel)
Klimatprognoser, -scenarior och RCP-er (Artikel)
Utkast till kommande IPCC-rapport (Nyhet)
Mallen Baker om IPCC AR6 (Artikel)
Etikett: Katastrofer
Inga länkar

Artiklar

AR6
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Bidens klimatpolitik stryks
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
Covering Climate Now
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EUs taxonomiförordning
Extremt väder
Facebook om klimatet
Fossila bränslen
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geologisk lagring av koldioxid
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Hav
Havsnivå
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC: Översvämning
John Christy
Jordens strålningsbalans
Klimatförändring
Klimatprognoser, -scenarior och RCP-er
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Koldioxid
Källor
Lennart Bengtsson
Mallen Baker om IPCC AR6
Mätning av luftens temperatur
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum
Regn
Roger A. Pielke Jr.
Skog
Solen
Solenergi
Strålning
Svensk politik
UNFCCC
Utsläppshandel
Vattenånga
Vindkraftverk
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com