Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2021-08-27

IPCC

Innehåll: Bedömning av sannolikhet NYTT | Kritik | Källor

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en organisation som skapades 1988 av FN. Dess syfte är att ta fram en vetenskaplig rapport gällande klimatets förändring och inverkan på miljö och socioekonomiska faktorer.

Förenta nationernas klimatpanel (engelska: Intergovernmental Panel on Climate Change, förkortat IPCC) är en mellanstatlig organisation som etablerades 1988 av två FN-organ, Meteorologiska världsorganisationen (WMO) och FN:s miljöprogram (UNEP), för att förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

IPCC utför ingen egen forskning utan dess uppgift är att framställa utvärderingar av forskningsläget rörande klimatförändringar inducerade av människan. Rapporterna är baserade på kvalitetsgranskade underlag som genomgått kollegial utvärdering och publicerats i internationella, vetenskapliga tidskrifter. [1]

 Bedömning av sannolikhet
2013

IPCC använder uttryck som "Virtually certain" och "More likely than not" och anger korresponderande procenttal. Dess procenttal är inte resultat av någon sannolikhetsberäkning utan är bara ett sätt att ange en gemensam subjektiv uppfattning. Bedömningen "About as likely as not" betyder egentligen att man inte vet om en vetenskaplig rapport är sann. En rimlig översättning hade varit "vet inte".

"In this Report, the following terms have been used to indicate the assessed likelihood of an outcome or a result: Virtually certain 99-100% probability, Very likely 90-100%, Likely 66-100%, About as likely as not 33-66%, Unlikely 0-33%, Very unlikely 0-10%, Exceptionally unlikely 0-1%. Additional terms (Extremely likely: 95-100%, More likely than not >50-100%, and Extremely unlikely 0-5%) may also be used when appropriate." [2]

 Kritik

IPCCs bedömning ""Each of the last three decades has been successively warmer at the Earth's surface than any preceding decade since 1850." har omfattande vetenskapligt stöd. Det finns dock åtskilliga vetenskapliga uppsatser som kommit till en annan slutsats, men IPCC redovisar inte detta.

En förklaring till detta är IPCCs mål att ge entydiga besked om det vetenskapliga läget. Därför undertrycker IPCC avvikande bedömningar vilket ger beslutsfattare en felaktig uppfattning om den vetenskapliga debatten.[3]

 Källor

Fotnoter

Etiketter med länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Översvämning
Översvämning

 

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.