Klimatfakta.info

2021-09-22

Facebook censurerar Bjorn Lomborg

Innehåll: Källor
Facebook har censurerat ett inlägg som citerar en artikel av Björn Lomborg i New York Post. I artikeln skriver Lomborg bl.a.
"As temperatures have increased over the past two decades, that has caused an extra 116,000 heat deaths each year. This, of course, fits the narrative and is what we have heard over and again. But it turns out that because global warming has also reduced cold waves, we now see 283,000 fewer cold deaths. You don?t hear this, but so far climate change saves 166,000 lives each year."

Texten ovan stoppar Facebook och publicerar i stället
"Falsk information i ett inlägg som delats av din sida
Oberoende faktagranskare på Science Feedback hävdar att informationen i ett inlägg som delats av Klimatbalans är falsk. Vi har lagt till ett meddelande i inlägget för att stoppa spridningen av falsk information."

title bildtext med/utan länk


I detta meddelande står det
"Unsupported : Bjorn Lomborg?s claim that 100k+ people are saved each year thanks to global warming is based on a misinterpretation of a study and interpretation of data that doesn?t support such a conclusion.
Incorrect : Scientists who study the effects of climate change on human health explain that studies on human mortality due to climate change take ageing and population growth into account, contrary to Lomborg?s claim."

Frågan blir: Har Lomborg rätt eller fel?

Det har helt nyligen presenterats en omfattande global studie av dödlighet orsakad av höga respektive låga temperaturer. Huvudman bakom studien är Monash University i Australien. Resultatet är publicerat i The Lancet.

Forskarnas slutsats "Det viktigaste är att köldrelaterad död minskade med 0,51 procent från 2000 till 2019, medan värmerelaterad död ökade med 0,21 procent, vilket ledde till en minskning av nettodödligheten på grund av kalla och varma temperaturer."
2019 dog det ca 58 miljoner människor. Antalet orsakad av köld minskade med 295 800. Antalet av värme ökade med 121800. Nettominskningen var således 174000.

Detta stämmer mycket väl med Lomborgs uppgifter

Vilka är det som beskyller Lomborg för att publicera så felaktiga uppgifter att spridningen av dem måste förhindras? Organisationen heter Climate Feedback. Jag förutsätter att Björn Lomborg har kontaktat både den och Facebook om att censureringen inte har saklig grund.

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se