Nyheter

Textsök

Innehåll

Logga in

  Klimatfakta.info

2021-09-22

Facebook censurerar Bjorn Lomborg

Innehåll: Källor |

Facebook har censurerat ett inlägg som citerar en artikel av Björn Lomborg i New York Post. I artikeln skriver Lomborg bl.a.
"As temperatures have increased over the past two decades, that has caused an extra 116,000 heat deaths each year. This, of course, fits the narrative and is what we have heard over and again. But it turns out that because global warming has also reduced cold waves, we now see 283,000 fewer cold deaths. You don?t hear this, but so far climate change saves 166,000 lives each year."

Texten ovan stoppar Facebook och publicerar i stället
"Falsk information i ett inlägg som delats av din sida
Oberoende faktagranskare på Science Feedback hävdar att informationen i ett inlägg som delats av Klimatbalans är falsk. Vi har lagt till ett meddelande i inlägget för att stoppa spridningen av falsk information."
title bildtext med/utan länk

I detta meddelande står det
"Unsupported : Bjorn Lomborg?s claim that 100k+ people are saved each year thanks to global warming is based on a misinterpretation of a study and interpretation of data that doesn?t support such a conclusion.
Incorrect : Scientists who study the effects of climate change on human health explain that studies on human mortality due to climate change take ageing and population growth into account, contrary to Lomborg?s claim."

Frågan blir: Har Lomborg rätt eller fel?

Det har helt nyligen presenterats en omfattande global studie av dödlighet orsakad av höga respektive låga temperaturer. Huvudman bakom studien är Monash University i Australien. Resultatet är publicerat i The Lancet.

Forskarnas slutsats "Det viktigaste är att köldrelaterad död minskade med 0,51 procent från 2000 till 2019, medan värmerelaterad död ökade med 0,21 procent, vilket ledde till en minskning av nettodödligheten på grund av kalla och varma temperaturer."
2019 dog det ca 58 miljoner människor. Antalet orsakad av köld minskade med 295 800. Antalet av värme ökade med 121800. Nettominskningen var således 174000.

Detta stämmer mycket väl med Lomborgs uppgifter

Vilka är det som beskyller Lomborg för att publicera så felaktiga uppgifter att spridningen av dem måste förhindras? Organisationen heter Climate Feedback. Jag förutsätter att Björn Lomborg har kontaktat både den och Facebook om att censureringen inte har saklig grund.

Källor

Mer att läsa

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com