Nyheter

Textsök

Innehåll

Logga in

  Klimatfakta.info

2023-02-06

CGN - China General Nuclear Power Group

Innehåll: Kinesiskt energiföretag | I Sverige | Svensk Vindenergi | USA sanktioner | Källor |

Det statliga kinesiska företaget CGN är den enskilt största ägaren av svensk vindkraft. Varför köper Kina in sig i svensk vindkraft? Kinesiska medborgare och organisationer måste samarbeta med Kinas spionorganisationer.

Kinesiskt energiföretag

CGN är ett kinesiskt statligt företag verksamt inom vindenergi och solenergi, samt vattenkraft. Från och med 2014 driver CGN kraftverk med följande kapacitet: kärnkraft 8,3 GW, vindkraft 4,7 GW, vattenkraft 4,0 GW och solenergi 600 MW.

I Sverige

CGN är den enskilt största ägaren av svensk vindkraft. Företaget äger
41 kraftverk med 148 MW i Gällivare
18 kraftverk med 68 MW Ljusdal
179 kraftverk med 644 MW Piteå
43 kraftverk med 163 MW Sundsvall
18 kraftverk med MW Sundsvall
85 kraftverk med 357 MW Bollnäs

2024 kommer utländska bolag att äga drygt 66 procent av den installerade vindkraftseffekten. Mindre ägare, upp till 25 megawatt (MW), kommer att äga nästan 12 procent. Det kinesiska bolaget CGN Europe kommer att äga knappt 7 procent av den installerade vindkraftseffekten.

Riksdagsledamoten Markus Wiechel (SD) ställde 2022-05-09 en skriftlig fråga till energiminister Khashayar Farmanbar (S) om regeringen kommer att vidta åtgärder "mot bakgrund av det stora kinesiska inflytandet eller ägarskapet av svensk energiproduktion". Bland annat kritiserar Wiechel regeringen för att inte ha agerat på ett förslag från direktinvesteringsutredningen, som innebär att investeringar i energiinfrastruktur ska omfattas av ett granskningssystem.

I sitt svar 2022-05-18, skriver Khashayar Farmanbar att regeringen är "väl medveten" om att utländska investeringar i exempelvis kritisk infrastruktur "kan innebära säkerhetsrisker". Vad gäller förslaget från den direktinvesteringsutredningen konstaterar energiministern enbart att det bereds i Regeringskansliet utan att ange någon tidsram för ett beslut.

Varför köper Kina in sig i svensk vindkraft? Ingen vet säkert svaret på den frågan. Men bara det faktum att den asiatiska diktaturen äger vital infrastruktur i Sverige är numera en varningssignal. Tidigast i slutet av 2023 kommer en lag som kan stoppa uppköpen.

Svensk Vindenergi

CGN är medlemmar i lobbyorganisationen Svensk Vindenergi, vilka har anlitat såväl advokat- som PR-byråer för att göra allt man kan för att ta bort det kommunala vetot mot vindkraft samt att urholka den svenska artskyddsförordningen.

USA sanktioner

CGN har sanktionerats av USA för att ha försökt skaffa avancerad amerikansk kärnteknik för att använda milität i Kina. I november 2020 utfärdade Donald Trump ett förbud för alla amerikanska företag eller individer att äga aktier i företag som USA:s försvarsdepartement har listat ha kopplingar till People?s Liberation Army, som inkluderade CGN. CGN:s förslag att driva två kärnkraftverk i Storbritannien har fått kritik från parlamentsledamöter som ett potentiellt hot mot nationell säkerhet.

I augusti 2019 lade det amerikanska handelsdepartementet till CGN på sin Entity List, vilket hindrade amerikanska företag från att sälja produkter till CGN. I sitt resonemang förklarade USA:s handelsdepartement att CGN försökte förvärva avancerad amerikansk kärnteknik för militär användning i Kina."

Enligt Kinas nationella underrättelselag från 2017 måste kinesiska medborgare och organisationer samarbeta. med kinesiska statliga underrättelseorganisationer. Det kinesiska statligt ägda China Daily hävdade att "Det verkliga syftet är att försöka omintetgöra landets ?Made in China 2025? och var en del av handelskriget mellan USA och Kina". I september 2021 avbröt Nuclear Regulatory Commission transporter av kärnmaterial till CGN av nationella säkerhetsskäl.

Källor

Mer att läsa

Kina
Inga länkar
CGN. Vindkraftverk
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com