Klimatfakta.info

2021-11-01

Klimatordlista

Innehåll: IPCC AR6

Klimatordlistan[1] förklarar vad ord och förkortningar som har med klimat att göra betyder. Klimatordlistan drivs utan vinstintresse av den ideella föreningen Emisso som även finns på Facebook och Twitter.

Klimatordlistan är mer inriktad på klimatfrågans politiska sidor än de naturvetenskapliga sidorna. Klimatförhandlingarna under FNs klimatkonvention UNFCCC får därför mycket utrymme i ordlistan.

IPCC AR6

IPCC AR6 har en lista över klimatord. [2]

Klimat

Klimat i en snäv bemärkelse definieras vanligtvis som medelvädret, eller mer rigoröst, som den statistiska beskrivningen i termer av medelvärdet och variabiliteten av relevanta storheter över en tidsperiod som sträcker sig från månader till tusentals eller miljoner år. Den klassiska perioden för medelvärdesberäkning av dessa variabler är 30 år, enligt definitionen av Världsmeteorologiska organisationen. De relevanta storheterna är oftast ytvariabler som temperatur, nederbörd och vind. Klimat i en vidare mening är tillståndet, inklusive en statistisk beskrivning, av klimatet (IPCC glossary)

Klimatförändring

Klimatförändring avser en förändring i klimatets tillstånd som kan identifieras (t.ex. genom att använda statistiska tester) genom förändringar i medelvärdet och/eller variabiliteten av dess egenskaper och som kvarstår under en längre period, vanligtvis decennier eller längre.

Klimatförändringar kan bero på naturliga interna processer eller yttre krafter såsom modulering av solcyklerna, vulkanutbrott och ihållande antropogena förändringar i atmosfärens sammansättning eller i markanvändningen.

Observera att ramkonventionen om klimatförändringar (UNFCCC), i sin artikel 1, definierar klimatförändringar som: "en klimatförändring som direkt eller indirekt hänförs till mänsklig aktivitet som förändrar sammansättningen av den globala atmosfären och som är utöver naturlig klimatvariation observerad under jämförbara tidsperioder". UNFCCC gör således en åtskillnad mellan klimatförändringar som kan tillskrivas mänskliga aktiviteter som förändrar atmosfärens sammansättning och klimatförändringar som kan tillskrivas naturliga orsaker.(IPCC glossary)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


IPCC glossary
Klimatordlista (2021-11-01)

Klimatordlista
Klimatordlista (2021-11-01)

Fotnoter

1) Välkommen till Klimatordlistan!
2) Glossary, IPCC (pdf)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com