Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2021-11-01

Klimatordlista

Innehåll: IPCC AR6

Klimatordlistan[1] förklarar vad ord och förkortningar som har med klimat att göra betyder. Klimatordlistan drivs utan vinstintresse av den ideella föreningen Emisso som även finns på Facebook och Twitter.

Klimatordlistan är mer inriktad på klimatfrågans politiska sidor än de naturvetenskapliga sidorna. Klimatförhandlingarna under FNs klimatkonvention UNFCCC får därför mycket utrymme i ordlistan.

 IPCC AR6

IPCC AR6 har en lista över klimatord. [2]

Klimat

Klimat i en snäv bemärkelse definieras vanligtvis som medelvädret, eller mer rigoröst, som den statistiska beskrivningen i termer av medelvärdet och variabiliteten av relevanta storheter över en tidsperiod som sträcker sig från månader till tusentals eller miljoner år. Den klassiska perioden för medelvärdesberäkning av dessa variabler är 30 år, enligt definitionen av Världsmeteorologiska organisationen. De relevanta storheterna är oftast ytvariabler som temperatur, nederbörd och vind. Klimat i en vidare mening är tillståndet, inklusive en statistisk beskrivning, av klimatet (IPCC glossary)

Klimatförändring

Klimatförändring avser en förändring i klimatets tillstånd som kan identifieras (t.ex. genom att använda statistiska tester) genom förändringar i medelvärdet och/eller variabiliteten av dess egenskaper och som kvarstår under en längre period, vanligtvis decennier eller längre.

Klimatförändringar kan bero på naturliga interna processer eller yttre krafter såsom modulering av solcyklerna, vulkanutbrott och ihållande antropogena förändringar i atmosfärens sammansättning eller i markanvändningen.

Observera att ramkonventionen om klimatförändringar (UNFCCC), i sin artikel 1, definierar klimatförändringar som: "en klimatförändring som direkt eller indirekt hänförs till mänsklig aktivitet som förändrar sammansättningen av den globala atmosfären och som är utöver naturlig klimatvariation observerad under jämförbara tidsperioder". UNFCCC gör således en åtskillnad mellan klimatförändringar som kan tillskrivas mänskliga aktiviteter som förändrar atmosfärens sammansättning och klimatförändringar som kan tillskrivas naturliga orsaker.(IPCC glossary)

Fotnoter

Etiketter med länkar

Klimatordlista
Inga länkar
IPCC glossary
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Översvämning
Översvämning

 

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.