Klimatfakta.info

2022-08-25

Solenergi

Innehåll: Solfångare | Solceller | Perovskite solceller | Solar thermal energy | Sahara | Källor
El överförs från Sahara till Storbritannien via kabel.

Energin från solen påverkar bland annat temperaturen. Avståndet mellan solen och jorden varierar med ±1.5 procent under året och är i genomsnitt 149,6 miljoner km. På detta avstånd är solstrålningens effekt cirka 1361 W/m2.

Solenergin utnyttjas direkt av människan via flera tekniker för att producera värme och elektricitet. Solenergi räknas som en förnybar energikälla.

Solfångare

Solfångare är byggda för att koncentrerat ta emot solinstrålningens värme och utnyttja den till uppvärmning av anläggningar av olika slag, i huvudsak hus, tappvarmvatten och pooler. Genom solfångaren passerar ett lämpligt medium, vanligtvis en vattenbaserad vätska, som för värmen vidare. Vanligen förs den uppvärmda vätskan i första hand till något slags lagringsutrymme, direkt eller indirekt, via värmeväxlare.[1]

Solceller

Publ 2022-05-22

Med solceller avses oftast en panel med ihopkopplade solceller, En solcell är ljuskänsliga halvledardiod som omvandlar ljus till elektrisk ström. Se vidare Solcell.

Perovskite solceller

Publ 2022-03-25

Perovskit är ett medelhårt mineral med sammansättningen CaTiO3 och är en kalciumtitanoxid. Mineralet upptäcktes i Uralbergen i Ryssland av Gustav Rose 1839 och är uppkallat efter den ryske mineralogen Lev Perovski (1792-1856). [2]

Under de senaste fem åren har blyhalogenidperovskiter dykt upp som ett supermaterial för optoelektronik. Perovskite solceller och lysdioder (LED) närmar sig rekordeffektivitet. De optoelektroniska egenskaperna hos perovskitmaterial och dess mångsidighet verkar unika.[3]

Solar thermal energy

Publ 2022-03-25

En forskargrupp från Chalmers tekniska högskola har tagit stora, snabba steg mot utvecklingen av en specialdesignad molekyl som kan lagra solenergi för senare användning. Dessa framsteg har presenterats i fyra vetenskapliga artiklar i år, varav den senaste publicerades i den högt rankade tidskriften Energy & Environmental Science.

För ungefär ett år sedan presenterade forskargruppen en molekyl som kunde lagra solenergi. Molekylen, gjord av kol, väte och kväve, har den unika egenskapen att när den träffas av solljus omvandlas den till en energirik isomer - en molekyl som består av samma atomer, men sammanbundna på ett annat sätt. [4]

Sahara

Publ 2022-08-25

En 380 mil långa kabeln ska förse sju miljoner hushåll i Storbritannien med el - från Sahara. Planeringen av fabriken som ska bygga kabeln har nu godkänts.

Kabeln kommer att bli bland de längsta i världen. Den ska gå mellan Saharaöknen i Marocko till Alverdiscott i sydvästra Storbritannien. Den kommer att läggas på havsbotten längs den europeiska västkusten. Projektet kallas för Xlinks Morocco-UK Power Project.

Företaget som ska bygga kabeln heter XLCC. Under sommaren har bolaget fått ett planeringsgodkännande för fabriken, som ska byggas i Hunterston i Ayrshire, Skottland. På platsen finns bland annat en djupvattenhamn samt två nedlagda kärnkraftreaktorer. Fabriken blir Storbritanniens första för tillverkning av kablar för högspänd likström (HVDC).[5]

Källor

Publ 2022-03-25

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Sahara
Öknar (2023-06-27)
Solenergi (2022-08-25)

Solceller
Solenergi (2022-08-25)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)
Priset för grön energy (2022-02-13)
Pris för nanosolceller (2021-06-17)
Energimyndigheten: Solceller (2017-01-29)
Är det lönsamt med solceller? (2017-01-29)

Solenergi
Klimatmarknaden (2023-04-11)
Växthusgaser (2023-01-09)
Solenergi (2022-08-25)
Solcell (2022-05-22)

Solfångare
Solenergi (2022-08-25)

Fotnoter

1) Solfångare, Värmepumpen
2) Perovskit, Wikipedia
3) Perovskite solar cells, Ångström, Uppsala Universitet
4) Emissions-free energy system saves heat from the summer sun for winter, Chalmers
5) Här byggs kabeln som ska förse britter med solkraft från Sahara, Nyteknik

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com