Klimatfakta.info

2021-06-23

Klimatskeptiker, klimatförnekare

Innehåll:

Benämningen "Klimatskeptiker" används ofta, men dess innebörd varierar. En skeptiker är någon som förhåller sig tvivlande till ett påstående till dess att fakta och rimliga bedömningar upphäver tvivlet.

Vid påståenden som att människan orsakar eller inte orsakar klimatförändringarna prövar skeptikern tillgängliga fakta och gör sedan en rimlighetsbedömning av påståendena. En sådan prövning kan leda till slutsatsen att människan inverkar med det är oklart om i vilken grad och på vilka sätt.

Skepticism är ett förhållningssätt till påståenden. Motsatsen är att vara godtrogen i den meningen att man accepterar påståenden utan kunskap om fakta och förmåga eller vilja att göra rimlighetsbedömningar.

"Klimatförnekare" är ett förklenande uttryck då vetskapen om vad klimat är är välkänd.

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Klimatförnekare
Klimatskeptiker, klimatförnekare (2021-06-23)

Klimatskeptiker
Engelska handelsministern är klimatskeptiker (2021-09-20)
Klimatskeptiker, klimatförnekare (2021-06-23)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com