Nyheter

Fritextsök

Index

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2021-06-23

Klimatskeptiker, klimatförnekare

Benämningen "Klimatskeptiker" används ofta, men dess innebörd varierar. En skeptiker är någon som förhåller sig tvivlande till ett påstående till dess att fakta och rimliga bedömningar upphäver tvivlet.

Vid påståenden som att människan orsakar eller inte orsakar klimatförändringarna prövar skeptikern tillgängliga fakta och gör sedan en rimlighetsbedömning av påståendena. En sådan prövning kan leda till slutsatsen att människan inverkar med det är oklart om i vilken grad och på vilka sätt.

Skepticism är ett förhållningssätt till påståenden. Motsatsen är att vara godtrogen i den meningen att man accepterar påståenden utan kunskap om fakta och förmåga eller vilja att göra rimlighetsbedömningar.

"Klimatförnekare" är ett förklenande uttryck då vetskapen om vad klimat är är välkänd.

Källor

Etiketter med länkar

Klimatskeptiker
Engelska handelsministern är klimatskeptiker (Nyhet)
Klimatförnekare
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com