Klimatfakta.info

2022-03-19

Koraller

Innehåll: Koralldjur | Blekning | Aktuell forskning | Källor
Varför mår vissa korallrev dåligt? Beror det på ökad värme, skadlig avlagringar, utfiskning, sjukdom? Och varför är andra rev hälsosamma? Ny forskning ger intressanta svar.

Koralldjur

Publ 2022-03-19

Korallrev

Koralldjur är en klass inom stammen nässeldjur. Med cirka 7 500 nu levande arter och tio ordningar är koralldjuren den största klassen inom nässeldjuren. Koralldjur är marina (havslevande) solitära eller kolonibildande polyper. [1]

Koraller är matplatser för mängder av fiskarter som i sin tur är mat för större fiskar som är födda för väldigt många människor.

Revbildande koraller är marina djur som producerar ett hårt skelett som består av det mestadels olösliga kristallina materialet aragonit. Aragonit bildas när amorft kalciumkarbonat, avsätts på det växande skelettet och sedan kristalliseras.[2]

Blekning

Publ 2022-03-19

Varmare vattentemperaturer kan resultera i korallblekning. När vattnet är för varmt kommer koraller att driva ut algerna (zooxanthellae) som lever i deras vävnader vilket gör att korallen blir helt vit. Detta kallas korallblekning. När en korall bleker är den inte död. Koraller kan överleva en blekningshändelse, men de är under mer stress och kan dö.

Vad kan orsaka blekning? Ökad havstemperatur Förorening. Överexponering för solljus. Extremt lågvatten. [3]

Aktuell forskning

Publ 2022-03-19

Många har trott att varmare vatten dödar korallerna. Men ny forskning visar att korallreven fortsätter att producera näringsämnen som till och med har bättre näringsinnehåll än om korallerna inte påverkats av värme. Varmare vatten är alltså inte negativt för vare sig fiskar eller människor som lever på fisk.[4]

En ny studie visar att korallrev kan vänja sig vid högre temperatur på endast 90 dagar. Koraller tränas acceptera högre temperatur genom att utsätta dem för en långvarig, variabel behandling där temperaturen nådde en stressande nivå under en kort tidsperiod, två gånger per dag. [5]

En långtidsstudie av hawaiianska korallarter ger en överraskande optimistisk bild av hur de kan överleva varmare och surare hav till följd av klimatförändringar.[6]

Skadade korallrev visar långsammare än väntat återhämtning i upp till sex år innan de går över till en snabbare fas av återväxt, enligt ny forskning. [7]

Den mesta biologiska mångfalden av korallrev består av små organismer som lever djupt inne i den tredimensionella revmatrisen. Ny forskning visar att de arter som dominerar experimentella korallrevssamhällen förändras på grund av klimatförändringar, men den totala biologiska mångfalden minskar inte under framtida havsförhållanden med uppvärmning och försurning som förutspås i slutet av seklet.[8]

Vissa korallsamhällen blir mer värmetoleranta när havstemperaturerna stiger, vilket ger hopp om koraller i ett föränderligt klimat. Efter att en serie marina värmeböljor drabbat Phoenix Island i centrala Stilla havet, finner en ny studie att effekten av värmestress på korallsamhällena minskat med tiden. [9]

Källor

Publ 2022-03-19

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Koraller
Koraller (2022-03-19)

Fotnoter

1) Koralldjur, Wikipedia
2) Coral skeleton formation rate determines resilience to acidifying oceans, Sciencedaily
3) What is coral bleaching? National Ocean Service, NOAA
4) Unexpected hope for millions as bleached coral reefs continue to supply nutritious seafood, Sciencedaily (2022-01-06)
5) Corals can be ?trained? to tolerate heat stress, Sciencedaily
6) Hawaiian corals show surprising resilience to warming oceans, Sciencedaily
7) A reef in two gears: New patterns of coral recovery discovered, Sciencedaily
8) Coral reef biodiversity predicted to shuffle rather than collapse as climate changes, Sciencedaily
9) Some coral reefs are keeping pace with ocean warming, Sciencedaily

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com