Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-03-19

Koraller

Innehåll: Koralldjur | Blekning | Aktuell forskning | Källor

Varför mår vissa korallrev dåligt? Beror det på ökad värme, skadlig avlagringar, utfiskning, sjukdom? Och varför är andra rev hälsosamma? Ny forskning ger intressanta svar.

 Koralldjur
2022-03-19

Korallrev

Koralldjur är en klass inom stammen nässeldjur. Med cirka 7 500 nu levande arter och tio ordningar är koralldjuren den största klassen inom nässeldjuren. Koralldjur är marina (havslevande) solitära eller kolonibildande polyper. [1]

Koraller är matplatser för mängder av fiskarter som i sin tur är mat för större fiskar som är födda för väldigt många människor.

Revbildande koraller är marina djur som producerar ett hårt skelett som består av det mestadels olösliga kristallina materialet aragonit. Aragonit bildas när amorft kalciumkarbonat, avsätts på det växande skelettet och sedan kristalliseras.[2]

 Blekning
2022-03-19

Varmare vattentemperaturer kan resultera i korallblekning. När vattnet är för varmt kommer koraller att driva ut algerna (zooxanthellae) som lever i deras vävnader vilket gör att korallen blir helt vit. Detta kallas korallblekning. När en korall bleker är den inte död. Koraller kan överleva en blekningshändelse, men de är under mer stress och kan dö.

Vad kan orsaka blekning? Ökad havstemperatur Förorening. Överexponering för solljus. Extremt lågvatten. [3]

 Aktuell forskning
2022-03-19

Många har trott att varmare vatten dödar korallerna. Men ny forskning visar att korallreven fortsätter att producera näringsämnen som till och med har bättre näringsinnehåll än om korallerna inte påverkats av värme. Varmare vatten är alltså inte negativt för vare sig fiskar eller människor som lever på fisk.[4]

En ny studie visar att korallrev kan vänja sig vid högre temperatur på endast 90 dagar. Koraller tränas acceptera högre temperatur genom att utsätta dem för en långvarig, variabel behandling där temperaturen nådde en stressande nivå under en kort tidsperiod, två gånger per dag. [5]

En långtidsstudie av hawaiianska korallarter ger en överraskande optimistisk bild av hur de kan överleva varmare och surare hav till följd av klimatförändringar.[6]

Skadade korallrev visar långsammare än väntat återhämtning i upp till sex år innan de går över till en snabbare fas av återväxt, enligt ny forskning. [7]

Den mesta biologiska mångfalden av korallrev består av små organismer som lever djupt inne i den tredimensionella revmatrisen. Ny forskning visar att de arter som dominerar experimentella korallrevssamhällen förändras på grund av klimatförändringar, men den totala biologiska mångfalden minskar inte under framtida havsförhållanden med uppvärmning och försurning som förutspås i slutet av seklet.[8]

Vissa korallsamhällen blir mer värmetoleranta när havstemperaturerna stiger, vilket ger hopp om koraller i ett föränderligt klimat. Efter att en serie marina värmeböljor drabbat Phoenix Island i centrala Stilla havet, finner en ny studie att effekten av värmestress på korallsamhällena minskat med tiden. [9]

 Källor
2022-03-19

Fotnoter

Etiketter med länkar

Koraller
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.