Klimatfakta.info

2022-05-30

Ecocide

Innehåll: Brott mot miljön | End Ecocide Sweden | Källor

Brott mot miljön

Publ 2022-05-29

Ekocid avser miljöförstöring eller ekologisk förstörelse, antingen genom naturliga medel eller mänsklig aktivitet.

Ett fåtal nationer har kodifierat ekocid som ett brott. Aktiviteter som kan utgöra ekocid i dessa länder inkluderar att väsentligt skada eller förstöra ekosystem eller genom att skada hälsan och välbefinnandet för en art, inklusive människor.

Ekomord har inte accepterats som ett internationellt straffbart brott av FN.

EU-parlamentet vill att alla medlemsländer ska ställa sig bakom att göra ekocid - miljömord - till ett internationellt brott. Allt fler länder ställer sig bakom kravet. Men Sverige säger nej.

Men i svenska riksdagen är en majoritet emot att stå upp för initiativet. DN har frågat alla riksdagspartier om de ställer sig bakom ett krav på att göra ekocid till internationellt brott. Endast Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarar ja. M, KD, L, C och SD säger nej. Socialdemokraterna svarar vagt att det beror på. [1]

End Ecocide Sweden

Publ 2022-05-29

End Ecocide Sweden har sedan 2016 har arbetat för att storskalig miljöförstöring, ekocid, ska bli ett internationellt brott inom ramen för Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag. Föreningen är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth och vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

Källor

Publ 2022-05-29

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Ecocide
Ecocide (2022-05-30)

Europadomstolen
Schweiz svara Europadomstolen (2024-06-12)
Europadomstolen fäller Schweiz i klimatmål (2024-04-10)
Ecocide (2022-05-30)
Europarådet (2022-05-29)

Fotnoter

1) Allt fler länder stödjer lag mot miljömord - men inte Sverige, DN

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com