Klimatfakta.info

2023-06-22

Stark EU-kritik i Ungern

Innehåll: I EU-parlamentet | EU | Källor

Det ungerska regeringspartiet Fidesz har stöd av 49%, vilket är en minskning med 7% under senaste året. Partiet är i djup konflikt med EU och är fristående från EU-parlamentets grupper.

Det näst mest populära partiet är socialdemokratiska Democratic Coalition vars stöd har ökat från 10% till 18% under senaste året. Därefter följer det liberala Momentum Movement och det EU-skeptiska socialistiska partiet med stöd av 8% vardera. I senaste valet var det 25 partier som ställde upp.

Det förefaller alltså som att EU-kritiken minskar men är fortfarande stark i Ungern.

I EU-parlamentet

Publ 2023-06-22

Parti Grupp Mandat Opinion
Fidesz NI 12 49%
Democratic Coalition S&D 5 18%
Momentum Movement RE 2 8%
Hungarian Socialist Partyt S&D 0 8%
Jobbik NI 1 3%
Christian democrats/KDNP EPP 1 0%
Totalt 21 86%

Kolumnen "Grupp" avser grupp i EU-parlamentet. NI betyder att partiet inte ingår i någon EU-grupp. EPP är det moderata gruppen. S&D är den socialdemokratiska gruppen. RE är den liberala gruppen. Opinionen gäller per 2023-06-10.

EU

Publ 2023-07-02

Ungern är EUs ordförandeland från 2024-07-01 till 2024-12-31. Landet ingår därför i EUs presidium från 2023-07-01 tillsammans med Spanien och Belgien.

Ungern har rätt till en ledamot av kommissionen. Det sägs att det ledande partiet Fidesz kommer att nominera den nuvarande justitieministern Judit Varga. [1]

Ungern beslöt 2023-05-04 att avpolitisera sitt rättsväsende i ett försök att blidka EU-kommissionen för att få loss pengar som frusits på grund av oro över landets bristande respekt för rättsstaliga principer. [2]

Ungern har sagt nej till nya regler om migration. [3]

Källor

Publ 2023-07-02

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


EU-parlamentet
Alice Teodorescu Måwe om klimatet (2024-05-31)
Europeiska unionens råd (2023-11-24)
Stor förändring i EU efter valet 2024 (2023-07-12)
Bondeuppror i Nederländerna (2023-07-08)
Få EU-kritiker i Slovenien (2023-06-22)
Stark EU-kritik i Ungern (2023-06-22)
EU-kritiska Finland kräver ny politik (2023-06-21)
Grekland mest EU-kritiskt (2023-06-19)
I Italien styr de EU-kritiska (2023-06-17)
EU-kritiken tar fart i Estland (2023-06-15)
Allt fler EU-kritiker i Österrike (2023-06-14)
EU-kritiken växer i Belgien (2023-06-11)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU - Europeiska unionen (2022-08-02)

Ungern
Stark EU-kritik i Ungern (2023-06-22)

Fotnoter

1) Hungary's Judit Varga will lead Orbans party in EU elections, report says, Politico
2) Ungern backar - godkänner juridisk reform (2023-05-04)
3) Migration - stridsfrågan under toppmötet, Europaportalen (2023-06-30)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com