Klimatfakta.info

2023-11-24

Europeiska unionens råd

Innehåll: Tre råd | Europeiska unionens råd | Europeiska rådet | Europarådet | Källor

Tre råd

Publ 2023-11-24

Det finns tre olika europeiska rådet som är lätt att sammanblanda. Europeiska unionens råd, Europeiska rådet är organ inom EU. Europarådet består av 46 europeiska stater.

I Europeiska unionens råd och Europeiska rådet representeras länderna av sina regeringar. Dess råd leds av presidenten för råden Charles Michel. Av medlemsländerna ingår 11 i EPP, 6 i Renew, 5 S&D, 3 ECR, 3 independent, Una

Europeiska unionens råd

Publ 2023-11-24

Europeiska unionens råd, eller enbart rådet (latin: Consilium) och informellt ministerrådet, är den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen; den andra är Europaparlamentet. Rådet består av en minister från varje medlemsstat och företräder medlemsstaterna på europeisk nivå.

Rådet ansvarar för att lagstifta och anta unionens årliga budget tillsammans med Europaparlamentet. Lagförslag läggs i regel fram av Europeiska kommissionen och måste godkännas av både parlamentet och rådet för att antas. Rådet ansvarar även för att fastställa delar av unionens politik och fungera samordnande mellan medlemsstaternas regeringar.

Vilken minister som deltar i rådet avgörs av vilken sakfråga som ska behandlas. Ordförandeskapet roterar mellan medlemsländerna på halvårsbasisoch utövas av dess minister som har ansvar för sakfrågan. Vid utrikes frågor är dock den höga representanten för utrikes frågor ordförande.

Europeiska rådet

Publ 2023-11-24

Europeiska rådet, även känt som EU-toppmötet, är en institution inom Europeiska unionen som regelbundet församlar unionens stats- eller regeringschefer och Europeiska kommissionens ordförande under ledning av Europeiska rådets ordförande.

Europeiska rådet har till uppgift att nå konsensus bland stats- och regeringscheferna kring unionens övergripande utveckling och dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. Europeiska rådet fyller också en viktig roll vid tillsättandet av bland annat en ny kommission, samt vid fördragsändringar. Europeiska rådet saknar däremot lagstiftande funktion; denna funktion utövas helt och hållet av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Europeiska rådet består av de 27 medlemsländernas stats- och regeringschefer samt Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande.

Europeiska rådet fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar, vanligtvis genom att anta slutsatser. Det varken förhandlar om eller antar EU-lagstiftning.

Europarådet

Publ 2023-11-24

Europarådet (engelska: Council of Europe, CoE, franska Conseil de l'Europe, CdE) är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 46 medlemsstater, bildad 1949 med säte i Strasbourg.

Organisationen är helt separat från Europeiska unionen (EU) och innefattar fler europeiska länder än denna. Rådet arbetar i huvudsak med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling. Europarådet har ett nära samarbete med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och med FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE).

Europarådet ska inte förväxlas med vare sig Europeiska rådet, som utgörs av stats- eller regeringscheferna i Europeiska unionens medlemsstater, eller Europeiska unionens råd, som är EU:s ena lagstiftande institution.

Källor

Publ 2023-11-24

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


EU-kommissionen
Europeiska unionens råd (2023-11-24)
EU-kommissionen (2023-01-15)

EU-parlamentet
Alice Teodorescu Måwe om klimatet (2024-05-31)
Europeiska unionens råd (2023-11-24)
Stor förändring i EU efter valet 2024 (2023-07-12)
Bondeuppror i Nederländerna (2023-07-08)
Få EU-kritiker i Slovenien (2023-06-22)
Stark EU-kritik i Ungern (2023-06-22)
EU-kritiska Finland kräver ny politik (2023-06-21)
Grekland mest EU-kritiskt (2023-06-19)
I Italien styr de EU-kritiska (2023-06-17)
EU-kritiken tar fart i Estland (2023-06-15)
Allt fler EU-kritiker i Österrike (2023-06-14)
EU-kritiken växer i Belgien (2023-06-11)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU - Europeiska unionen (2022-08-02)

Europarådet
Europeiska unionens råd (2023-11-24)
Europarådet (2022-05-29)

Europeiska rådet
Europeiska unionens råd (2023-11-24)

Europeiska unionens råd
Europeiska unionens råd (2023-11-24)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com