Klimatfakta.info

2021-06-17

Pris för nanosolceller

Innehåll:

Svenskduon Henrik Lindström och Giovanni Fili får stora uppfinnar- och entreprenörspriset av Europeiska patentverket (EPO) i kategorin små- och medelstora företag. De har vidareutvecklat nanosolcellstekniken. Det är mer flexibelt, tunt, mer effektivt och hållbart och kan produceras i en mängd variationer av storlekar, former, färger och ytskikt.

Det nya materialet har bland annat tusen gånger högre ledningsförmåga, vilket gör det betydligt billigare att producera.

/SvD 2021-06-17

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Nanoceller
Pris för nanosolceller (2021-06-17)

Solceller
Solenergi (2022-08-25)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)
Priset för grön energy (2022-02-13)
Pris för nanosolceller (2021-06-17)
Energimyndigheten: Solceller (2017-01-29)
Är det lönsamt med solceller? (2017-01-29)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com