Klimatfakta.info

2022-05-29

Europarådet

Innehåll: Medlemsstater | Europadomstolen | Källor

Medlemsstater

Publ 2022-05-29

Europarådet (engelska: Council of Europe, CoE) är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 47 medlemsstater, bildad 1949 med säte i Strasbourg.

Organisationen är en kompletterande verksamhet helt separat från Europeiska unionen (EU) och innefattar fler europeiska länder än denna. Rådet arbetar i

huvudsak med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling. Europarådet har ett nära samarbete med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och med FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE).

Europarådet ska inte förväxlas med vare sig Europeiska rådet, som utgörs av stats- eller regeringscheferna i Europeiska unionens medlemsstater, eller Europeiska unionens råd, som är EU:s ena lagstiftande institution.

Europarådets främsta organ är Europarådets ministerkommitté, Europarådets parlamentariska församling, Europarådets kommunalkongress, Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och INGO-konferensen (International Non-Governmental Organisations). Europarådets säte är i Strasbourg.[1]

Europadomstolen

Publ 2022-05-29

Europarådets mest kända organ är Europadomstolen för mänskliga rättigheter, som kontrollerar att medlemsstaterna efterlever Europakonventionen.[2]

Europadomstolen bör inte gå vidare med den stämningsansökan som portugisiska ungdomar har riktat mot Sverige och 32 andra europeiska länder. Det anser den svenska regeringen.[3]

Källor

Publ 2022-05-29

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Europadomstolen
Schweiz svara Europadomstolen (2024-06-12)
Europadomstolen fäller Schweiz i klimatmål (2024-04-10)
Ecocide (2022-05-30)
Europarådet (2022-05-29)

Europarådet
Europeiska unionens råd (2023-11-24)
Europarådet (2022-05-29)

Fotnoter

1) text med/utan länk
2) Europarådet, Wikipedia
3) Sverige vill att klimatmål läggs ned: "Övertygande argument", Ny teknik

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com