Klimatfakta.info

2022-12-11

Kärnkraft - SMR

Innehåll: Small Modular Reactor - SMR | England och Rolls-Royes SMR | Blykalla | Radiant Nuclear | Källor

Small Modular Reactor - SMR

Publ 2022-12-11

En Small Modular Reactor särskiljer från dagens stora kärn­kraftverk är att den levererar stabil och fossilfri el, men mer flexibelt och utan att ta upp lika mycket plats. även säkerhets­systemet i en SMR är annorlunda, där ett så kallat passivt säkerhets­system innebär att om en incident skulle inträffa så kyler reaktorn ner sig själv, utan att vara beroende av någon yttre elförsörjning.

Delarna till en SMR tillverkas i en fabrik och transporteras till platsen där den ska användas. Delarna monteras sedan ihop på plats. Eftersom de serietillverkas blir både kostnaden och tiden som krävs för att bygga en SMR mycket lägre än för ett stor­skaligt kärnkraftverk. Genom att koppla ihop flera SMR på platser där det behövs mer el kan effekten anpassas bättre till specifika behov, vilket bidrar till mer flexibilitet, stabilitet och planer­barhet i elförsörjningen.

En SMR behöver inte laddas med nytt kärnbränsle lika ofta som ett konventionellt kärn­kraftverk. Vissa modeller av SMR levereras till och med färdigt med allt bränsle som det k­ommer att behöva under sin livstid. Därefter flyttas hela bränsle­enheten till slutförvar. Detta minskar både kostnaderna och ökar drift­säkerheten. [1]

NuScale Power är det första företaget som får sin SMR konstruktion godkänd av amerikanska myndigheter. NuScale planerar att ha sin första SMR anläggning i bruk 2029 i Idaho Falls, Idaho[14][2]

England och Rolls-Royes SMR

Publ 2022-12-11

title Rolls-Royce SMR

Den brittiska regeringen satsar drygt 2,4 miljarder kronor på mini-reaktorer från Rolls-Royce. Dessutom har bolaget fått in 2,3 miljarder kronor från privata företag.

Genom serietillverkning av reaktordelar i fabrik och montage på plats är förhoppningen att kärnkraftverk ska gå fortare att bygga och bli betydligt billigare. Tack vare en modulär konstruktion kan mindre enheter kombineras till större kraftverk efter behov. [3]

Blykalla

Publ 2022-12-11

Blykalla är ett företag som planerar att bygga reaktorfabrik i Oskarshamn för att serietillverka små kärnkraftverk, SMRer.

Det ska ta 24 månader från beställning till att reaktorn är i drift hos kund,

Projektet, som har fått bidrag på 99 miljoner från Energimyndigheten, drivs av KTH i samarbete med bolaget Blykalla, SMR AB och det internationella energibolaget Uniper.

Av kostnadsskäl kommer nybruten uran att användas till de första SMR-reaktorerna- Upparbetning av gammalt kärnbränsle ät för dyrt. Men sedan ska SMR av den här typen kunna drivas helt på redan använt kärnbränsle. Då finns det användbart uranbränsle för flera tusen år framåt utan problem.

Slutförvaret av den lilla mängd slutligt avfall behöver endast lagras i 1000 år. Avfall från dagens reaktorer kräver lagras i 100.000 är, men dess volym kan minskas då detta avfall blir bränsle i nya typen av kärnkraftverk. [4]

Radiant Nuclear

Publ 2022-12-11

Företaget Radiant utvecklar en ny typ av liten transportabel kärnreaktor som inte har någon form av strålning. Varje enhet levererar över 1 megawatt el och kan fungera i upp till 8 år, vilket ger tillräckligt med ström för att stödja över 1 000 hem per enhet. Fjärrövervakning, centraliserad bränslepåfyllning och underhåll möjliggör mikronät utan permanent installation.

Radiants patentsökta teknologier i kombination med kvalificerat smältsäkert bränsle gör att designen är både pålitlig och ekonomisk. Radiant kombinerar det erfarenheterna från kärnkraftsindustrin och utveckling av rymdfarkoster. [5]

Förra året fick teamet 1,2 miljoner dollar i finansiering från investerare för att utveckla en bärbara nukleär mikroreaktor, som är inriktade på både kommersiella och militära tillämpningar.

Den ska kunna transporteras med flyg, sjö och väg, vilket innebär att den kan ge energi till samhällen som saknar eller behöver mer energi.

Mikroreaktorn använder ett avancerat partikelbränsle som inte smälter och som klarar högre temperaturer än traditionella kärnbränslen. Heliumkylvätska minskar samtidigt korrosions- och föroreningsriskerna förknippade med traditionell vattenkylvätska.[6] [7]

Källor

Publ 2022-12-11

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Blykalla
Kärnkraft - SMR (2022-12-11)

NuScale Power
Kärnkraft - SMR (2022-12-11)
Kärnkraft - SMR (2022-12-11)

Rolls-Royes
Kärnkraft - SMR (2022-12-11)
Kärnkraft - SMR (2022-12-11)

SMR
Kärnkraft (2022-12-13)
Kärnkraft - SMR (2022-12-11)
Kärnkraft - SMR (2022-12-11)
SMR - Små modulära reaktorer (2022-04-25)

Uniper
Kärnkraft - SMR (2022-12-11)
Kärnkraft - SMR (2022-12-11)

Fotnoter

1) SMR - ett nytt kapitel i kärnkraftens historia, Uniper
2) Could small nuclear reactors be the future of energy?
3) Brittisk miljardsatsning på mini-reaktorer , Ny teknik
4) 99 miljoner till små blykylda kärnreaktorer
5) Kaleidos a Portable Nuclear Microreactor that Replaces Diesel Generators, Radiant Nuclear
6) Ex-SpaceX Engineers Are Building a Cheap, Portable Nuclear Reactor
7) IT HAPPENED! Elon Musk JUST REVEALED SpaceX's INSANE NEW Nuclear Reactor, SpaceX Live, Youtube

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com