Klimatfakta.info

2023-01-31

Väder

Innehåll: Världsväder | Earth Nullschool | World Weather Information Service, WMO | hPa till meter | Källor

Världsväder

Publ 2023-01-24

Webbar som visar aktuellt världsväder

Earth Nullschool

Publ 2023-01-31

"Earth Nullschool" är utvecklat av Cameron Beccario och baserat på Tokyo Wind Map-projektet. Kartdata tillhandahålls av Natural Earth, som är ett allmänt tillgängligt kartdataset tillgängligt på 1:10m, 1:50m och 1:110 miljoner skalor. Med tätt integrerade vektor- och rasterdata kan man göra en mängd olika visuellt tilltalande, välgjorda kartor med kartografi eller GIS-programvara.

Väderdata hämtas bl.a. från NOMADS - NOAA Operational Model Archive and Distribution System. [1]

World Weather Information Service, WMO

Publ 2023-01-24

Väderobservationer, väderprognoser och klimatologisk information för utvalda städer från National Meteorological & Hydrological Services (NMHSs) över hela världen. NMHSs gör officiella väderobservationer i sina respektive länder. Länkar till deras officiella vädertjänstwebbplatser och turistråd/organisation tillhandahålls också när det är tillgängligt. Väderikoner visas tillsammans med formulerade prognoser i denna version för att underlätta visuell inspektion.

I december 2022 tillhandahöll WWIS officiell väderinformation för 3450 städer där 3306 städer är tillgängliga med prognos från 139 medlemmar medan 2192 städer är tillgängliga med klimatologisk information från 170 medlemmar. [2]

hPa till meter

Publ 2023-01-24

Översättning av lufttryck i hPa till meter vid 15 grader;

900 hPa -> 1.000 meter
250 hPa -> 10.500 meter
70 hPa -> 20.000 meter [3]

Källor

Publ 2023-01-24

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Väder
Klimatförändring (2023-08-05)
Väder (2023-01-31)

Fotnoter

1) NOMADS - NOAA Operational Model Archive and Distribution System
2) World weather, WMO
3) Convertunits

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com