Klimatfakta.info

2024-04-12

EU prioriterar inte klimatet längre

Innehåll: EUs femårsplan | Det gröna är borta | Källor
EU strategiska organ, det Europeiska rådet, med ländernas stats- och regeringschefer, tar fram en plan för de kommande fem åren. I den prioriteras inte klimatet utan försvar, säkerhet och migration.

EUs femårsplan

Publ 2024-04-12

En snabb genomsökning av en läckt EU-prioriteringslista för resten av decenniet är avslöjande; Det enda som nämns om "miljö" är ett löfte om att skapa en "företagsvänlig miljö."

Dokumentet som EU-ledare sammanställer vart femte år ska vägleda den tillträdande EU-chefen i Bryssel. Det står mycket om försvar, säkerhet och migration. Klimatförändringarna nämns knappt. Natur och biologisk mångfald finns inte alls med.

title Europeiska rådet

Utkastet redovisar månader av samtal mellan Europeiska rådets ordförande Charles Michel och medlemsländernas stats- och regeringschefer.

Det gröna är borta

Publ 2024-04-12

Det är en markant skillnad från 2019 då EU-ledare senast lade fram sin vision. Då var klimatförändringarna i centrum och kallades det ett "existentiellt hot". En av EU:s fyra främsta prioriteringar var "att bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa."

Men världen har förändrats sedan dess. EU antog en uppsjö av Green Deal-lagar. Ryssland invaderade Ukraina. Energikostnaderna ökade. Oron över migration ökade, och det gjorde extremhögern också. Kinesisk och amerikansk konkurrens gjorde Europa nervös.

Utkastet kommer EU-ledare diskutera under ett toppmöte i Bryssel inom kort men då är fokus på på utrikespolitik, försvar, utvidgning av EU-medlemskap och bekämpning av otillåten migration.

Det finns avsnitt om migration, försvar, rättsstatsprincipen med mera i utkastet. Den gröna övergången klumpas ihop med digitala frågor. Det finns ingen hänvisning till Europas flaggskepp Green Deal, den långtgående planen för att få EU till klimatneutralitet till 2050.

Faktum är att ordet "grön" inte förekommer i texten.

Källor

Publ 2024-04-13

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Försvaret
EU prioriterar inte klimatet längre (2024-04-12)

Klimatet
Alice Teodorescu Måwe om klimatet (2024-05-31)
EU prioriterar inte klimatet längre (2024-04-12)
EU och klimatet (2022-12-14)

Migration
EU prioriterar inte klimatet längre (2024-04-12)
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)

Politiska rådet
EU prioriterar inte klimatet längre (2024-04-12)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com