Klimatfakta.info

2021-05-25

Svenska kraftnät: Elbrist hotar gröna stålsatsningarna i nor

Innehåll:

Risken är överhängande att industriprojekten Hybrit och H2 Green Steel inte får tillräckligt med el i tid. Det menar stamnätsägaren Svenska kraftnät, som efterfrågar åtgärder från regeringen.

/Ny teknik

Fotnoter

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Elbrist
Elkraftsystem (2023-01-16)

Svenska Kraftnät
Elkraftsystem (2023-01-16)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se