Nyheter

Fritextsök

Index

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2022-01-14

Arktis

Innehåll: Omfattning | Norra ishavet | Isens utbredning | Temperatur | Källor

Arktis omfattar Norra ishavet runt nordpolen samt omkringliggande landområden i Ryssland, Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien.

 Omfattning
2022-01-14

Arktis omfattar Norra ishavet runt jordens norra pol samt omkringliggande landområden i Ryssland, Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien (med Svalbard och Jan Mayen). Naturlig avgränsning mot söder finns inte

Isen utbredning har minskat sedan mätningarna med satellit inleddes 1979. Det är ingen nämnvärd förändring under större delen av året, men det är större skillnad under sensommaren och tidig höst.

 Norra ishavet
2022-01-14

Norra ishavet är det minsta av världshaven, oceanerna, och täcker ungefär tre procent av jordens yta. Norra ishavet har förbindelse med Atlanten via Grönlandshavet och med Stilla havet via Berings sund. Av de fem världshaven är Norra ishavet det grundaste med ett medeldjup på 1 050 meter.

Stora delar av Norra ishavet är täckt av packis. Under vintern täcker isen det mesta av Norra ishavets yta. På sommaren krymper isytan till halva sin vinterstorlek. Mellan packisen i norr och det ryska fastlandet i söder finns en remsa av farbart vatten som benämnts nordostpassagen.

Januaritemperaturen ligger mellan -40 to 0 °C. Julitemperaturen ligger mellan -10 to +10 °C. I eller vid Norra ishavet finns större mängder naturtillgångar som petroleum, naturgas, mangannodul samt sand och grus.[1]

 Isens utbredning
2022-01-14

title Arctic Sea Ice Extent, NSIDC Isens utbredning skiljer sig åt i olika instituts redovisning beroende på olika definitioner av is och mätmetoder.

Isens utbredning rapporteras dagligen av NSIDC på sidan Arctic Sea Ice News and Analysis. Sedan mätningarna startade 1997 så har isens utbredning minskat med 1,3%/år. Kurvan visar också tydligt att minskningen skedde åren 1996 - 2007. Under åren 1979-1995 och 2008-2020 var förändringen obetydlig.[2]

NASA redovisar också utbredningen i samarbete med NSIDC.

title Arctic Sea Ice Extent, NASA, September minimum

På den danska webben Polarportal[3] rapporterar dagligen isens utbredning.

Japanska forskare vid Japan Meteorological Agency (JMA) redovisar egna mätningar.[4]

 Temperatur

Arktis temperatur har mäts sedan 2002. Dessutom finns temperaturvärden från 1958 baserat på en sk reanalys av uppgifter från ballonger, flygplan, mm [5] [6]

 Källor
2022-01-14

Fotnoter

Etiketter med länkar

Arktis
Inga länkar
Norra ishavet
Inga länkar
Packis
Inga länkar
Isens utbredning
Inga länkar
NSIDC
Inga länkar
National Snow and Ice Data Cen
Inga länkar
NASA
Mätning av luftens temperatur (Artikel)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com