Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-05-25

Arktis

Innehåll: Omfattning | Norra ishavet | Isens utbredning | Temperatur NYTT | Källor NYTT

Arktis omfattar Norra ishavet runt nordpolen samt omkringliggande landområden i Ryssland, Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien.

 Omfattning
2022-01-14

Arktis omfattar Norra ishavet runt jordens norra pol samt omkringliggande landområden i Ryssland, Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien (med Svalbard och Jan Mayen). Naturlig avgränsning mot söder finns inte

Isen utbredning har minskat sedan mätningarna med satellit inleddes 1979. Det är ingen nämnvärd förändring under större delen av året, men det är större skillnad under sensommaren och tidig höst.

 Norra ishavet
2022-01-14

Norra ishavet är det minsta av världshaven, oceanerna, och täcker ungefär tre procent av jordens yta. Norra ishavet har förbindelse med Atlanten via Grönlandshavet och med Stilla havet via Berings sund. Av de fem världshaven är Norra ishavet det grundaste med ett medeldjup på 1 050 meter.

Stora delar av Norra ishavet är täckt av packis. Under vintern täcker isen det mesta av Norra ishavets yta. På sommaren krymper isytan till halva sin vinterstorlek. Mellan packisen i norr och det ryska fastlandet i söder finns en remsa av farbart vatten som benämnts nordostpassagen.

Januaritemperaturen ligger mellan -40 to 0 °C. Julitemperaturen ligger mellan -10 to +10 °C. I eller vid Norra ishavet finns större mängder naturtillgångar som petroleum, naturgas, mangannodul samt sand och grus.[1]

 Isens utbredning
2022-01-14

Isens utbredning skiljer sig åt i olika instituts redovisning beroende på olika definitioner av is och mätmetoder.

Isens utbredning rapporteras dagligen av NSIDC på sidan Arctic Sea Ice News and Analysis. Sedan mätningarna startade 1997 så har isens utbredning minskat med 1,3%/år. Kurvan visar också tydligt att minskningen skedde åren 1996 - 2007. Under åren 1979-1995 och 2008-2020 var förändringen obetydlig.[2]

NASA redovisar också utbredningen i samarbete med NSIDC.

title

Arctic Sea Ice Extent, NASA, September minimum

På den danska webben Polarportal[3] rapporterar dagligen isens utbredning.

Japanska forskare vid Japan Meteorological Agency (JMA) redovisar egna mätningar.[4]

 Temperatur
2022-05-25

Arktis temperatur har mäts sedan 2002. Dessutom finns temperaturvärden från 1958 baserat på en sk reanalys av uppgifter från ballonger, flygplan, mm [5] [6]

För Arktis som helhet var 2021 markant kallare än de föregående fem åren. Det var det 12:e varmaste året någonsin, med 0,4°C över genomsnittet. Perioden från januari till mars var ovanligt kall över arktiska Eurasien, i motsats till rekordvärmen som observerades i början av 2020.[7]

I rapport 22-05-25 påstods det att Arktis temperatur ökar tre gånger så snabbt som den globala temperaturen. Det stämmer inte.

title

Bild 245. Global månatlig genomsnittlig lägre troposfärtemperatur sedan 1979 för nordpolen, baserat på satellitobservationer (University of Alabama at Huntsville, USA). Denna graf använder data som erhållits av National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) TIROS-N-satelliten. Climate4you

Som framgår av diagrammet har temperaturen sjunkit sedan 2017. Sedan 1979 har temperaturen stigit med 0,5 grader. dvs lika mycket som den globala temperaturen.

 Källor
2022-05-26

Fotnoter

Etiketter med länkar

Arktis
Krymper isen snabbare än man trott? (Nyhet)
Norra ishavet
Inga länkar
Packis
Inga länkar
Isens utbredning
Inga länkar
NSIDC
Inga länkar
National Snow and Ice Data Cen
Inga länkar
NASA
Mätning av luftens temperatur (Artikel)
GISS NASA (Artikel)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.