Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-03-20

GISS NASA

Innehåll: Stationsdata | Satellitdata | Administrativa ändringar | Källor

Uppgifter om den globala temperaturen är oftast hämtade från GISS hos NASA.

NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) är ett laboratorium inom Earth Sciences Division (ESD) of National Aeronautics and Space Administrations (NASA) Goddard Space Flight Center (GSFC). ESD är en del av GSFCs Sciences and Exploration Directorate.

 Stationsdata

2022-03-15

GISS använder stationer med långa, konsekvent uppmätta tidsrekord. Detta är en delmängd av hela listan med stationer. Den underuppsättningen av listan över stationer som bidrar till de slutliga produkterna kan ändras något med varje uppdatering, eftersom antalet stationer som tappas på grund av korta temperaturrekord kan minska när nya data läggs till. Observera att som en del av homogeniseringen kasseras alla stationer med mindre än 20 års data (som ses i del (a) i figuren nedan).

Siffrorna nedan visar

  • antalet stationer med rekordlängd minst N år som funktion av N ,
  • b) antalet rapporteringsstationer som funktion av tid,
  • procentandelen av halvklotsytan som ligger inom 1200 km från en rapporteringsstation.

Antal mätstationer

Antal mätstationer

Mätningarna inleddes 1880. Antalet stationer var då knappt 500. Sedan ökade antalet till 15000 runt 2010 för att därefter sjunka till dagens 10000.

Vid beräkning av ytan som täcks anges att varje station täcker en yta med radien 1200 km. Det motsvarar att vädret i Stockholm gäller från Umeå, Bergen, Malmö och S:t Petersburg. Med den definitionen täcker mätningar 85 % av norra halvklotet och 70% av södra halvklotet.

James Hansen[1] var chef för GISS när han 1988 talade inför den amerikanska senaten om global uppvärmning och att den med hög säkerhet beror på utsläpp av koldioxid.

 Satellitdata

2022-03-20

Enligt Ole Humlum baseras GISS rapportering på 16.200 interpolerade mätningar av marktemperaturen gjorda med satelliten AIRS. [2] Det AIRS (atmospheric infrared sounder) är ett av sex instrument i NASA:s Aqua-satellit, som sköts upp 2002-05.04. Instrumentet är utformat för att stödja klimatforskning och förbättra väderprognoser. [3]

 Administrativa ändringar

2022-03-15

Humlum påpekar i sin rapport att GISS gör administrativa förändringar av temperaturavvikelser ganska ofta som även påverkar observationer många år tillbaka i tiden. Vissa förändringar från det senaste förflutna kan bero på försenat tillägg av ny stationsdata eller förändring av stationsplats, medan andra förmodligen har sitt ursprung i förändringar av den teknik som implementerats för att beräkna medelvärden från rådata.

Det är helt klart omöjligt att utvärdera giltigheten av sådana administrativa ändringar för den externa användaren av dessa register; det är bara möjligt att notera att sådana förändringar införs ganska ofta, vilket dokumenteras i Humlums rapporter. [4]

 Källor

2022-03-15

Fotnoter

Mer att läsa

Atmosfären
Kolcykeln
Vattenånga
Hav
Judith Curry
Ozon
NASA
Mätning av luftens temperatur
Arktis
Roy Spencer
GISS
Mätning av luftens temperatur
James Hansen
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - klimattullar
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU hållbart näringsliv
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

htm