Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2022-03-20

GISS NASA

Innehåll: Stationsdata | Satellitdata | Administrativa ändringar | Källor

Uppgifter om den globala temperaturen är oftast hämtade från GISS hos NASA.

NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) är ett laboratorium inom Earth Sciences Division (ESD) of National Aeronautics and Space Administrations (NASA) Goddard Space Flight Center (GSFC). ESD är en del av GSFCs Sciences and Exploration Directorate.

 Stationsdata
2022-03-15

GISS använder stationer med långa, konsekvent uppmätta tidsrekord. Detta är en delmängd av hela listan med stationer. Den underuppsättningen av listan över stationer som bidrar till de slutliga produkterna kan ändras något med varje uppdatering, eftersom antalet stationer som tappas på grund av korta temperaturrekord kan minska när nya data läggs till. Observera att som en del av homogeniseringen kasseras alla stationer med mindre än 20 års data (som ses i del (a) i figuren nedan).

Siffrorna nedan visar

  • antalet stationer med rekordlängd minst N år som funktion av N ,
  • b) antalet rapporteringsstationer som funktion av tid,
  • procentandelen av halvklotsytan som ligger inom 1200 km från en rapporteringsstation.

Antal mätstationer Antal mätstationer

Mätningarna inleddes 1880. Antalet stationer var då knappt 500. Sedan ökade antalet till 15000 runt 2010 för att därefter sjunka till dagens 10000.

Vid beräkning av ytan som täcks anges att varje station täcker en yta med radien 1200 km. Det motsvarar att vädret i Stockholm gäller från Umeå, Bergen, Malmö och S:t Petersburg. Med den definitionen täcker mätningar 85 % av norra halvklotet och 70% av södra halvklotet.

James Hansen[1] var chef för GISS när han 1988 talade inför den amerikanska senaten om global uppvärmning och att den med hög säkerhet beror på utsläpp av koldioxid.

 Satellitdata
2022-03-20

Enligt Ole Humlum baseras GISS rapportering på 16.200 interpolerade mätningar av marktemperaturen gjorda med satelliten AIRS. [2] Det AIRS (atmospheric infrared sounder) är ett av sex instrument i NASA:s Aqua-satellit, som sköts upp 2002-05.04. Instrumentet är utformat för att stödja klimatforskning och förbättra väderprognoser. [3]

 Administrativa ändringar
2022-03-15

Humlum påpekar i sin rapport att GISS gör administrativa förändringar av temperaturavvikelser ganska ofta som även påverkar observationer många år tillbaka i tiden. Vissa förändringar från det senaste förflutna kan bero på försenat tillägg av ny stationsdata eller förändring av stationsplats, medan andra förmodligen har sitt ursprung i förändringar av den teknik som implementerats för att beräkna medelvärden från rådata.

Det är helt klart omöjligt att utvärdera giltigheten av sådana administrativa ändringar för den externa användaren av dessa register; det är bara möjligt att notera att sådana förändringar införs ganska ofta, vilket dokumenteras i Humlums rapporter. [4]

 Källor
2022-03-15

Fotnoter

Etiketter med länkar

Atmosfären
Vattenånga (Artikel)
Hav (Artikel)
Judith Curry (Artikel)
NASA
Arktis (Artikel)
Mätning av luftens temperatur (Artikel)
GISS
Mätning av luftens temperatur (Artikel)
James Hansen
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Översvämning
Översvämning

 

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.