Nyheter
Fritextsök
Index
Innehåll
Logga in
Villkor
Om
_ Klimatfakta.info

2021-09-12

Globala temperaturen i atmosfären

Innehåll: Från 1860 | Forskargruppers beräkningar från 1979 | Lennart Bengtsson | Källor

Den globala temperaturen började mätas 1979 i och med att satelliter togs i bruk. Fram till dess skedde mätningar vid ett speciella mätstationer och med gasballonger som dock gav en ungefärlig uppfattning av den globala temperaturen från ca 1950.

Med hjälp av analyser av iskärnor från Antarktis har temperaturen uppskattats sedan 415.000 år. Sedan dess har jorden haft fyra nedisningar. Perioderna mellan dess istider bedöms temperaturen ha varit ca 1-3 grader varmare än för närvarande. Den typisk längd på istiderna är 100.000 år. Mellanperiodens längd är ca 15.000 år. Den nuvarande mellanperioden ålder är omkring 11.600 år.

Enligt analyserna av iskärnorna översteg aldrig koncentrationen av koldioxid under mellanperioderna 290 ppm. Den aktuella mellanperioden har över 400 ppm, men temperaturen är ändå 2 grader kallare.[1]

 Från 1860

Diagrammet nedan från Met Office visar temperaturens utveckling sedan 1860 baserat på ett begränsat antal mätstationer. Enligt det var temperaturen konstant fram till ca 1920, då en den steg fram till ca 1945. Sedan kom en period med lägre temperatur fram till 1980 varefter temperaturen åter steg fram till 2015.

title Met Office Hadley Centre observations datasets 2020

Sedan 1979 mäts temperaturen av flera forskningsgrupper som visar en likartad utveckling. De mer framträdande forskargrupperna är

  • UAH. University of Alabama i Huntsville, USA. Data levereras av National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) som tolkas av Dr. Roy Spencer[2] and Dr. John Christy[3].
  • RSS. Remote Sensing Systems[4]. Data levereras av National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) som tolkas av Dr. Carl Mears[5]
  • HADCRUT. Samarbete mellan Hadley Centre for Climate Prediction and Research[6] och University of East Anglia?s Climatic Research Unit (CRU)[7], UK.
  • NCDC. National Climatic Data Center[8], USA. Data omfattar temperatur över land från Global Historical Climatology Network[9] samt över hav från MOHSST[10].
  • GISS. Goddard Institute for Space Studies (GISS)[11], vid Columbia University, New York City, USA. GISS är ett laboratorium inom NASA?s Goddard Space Flight Center.
  • Berkeley Earth[12] har data sedan år 1750. Man publicerar en lista över de stationer som levererar data[13]..

 Forskargruppers beräkningar från 1979

title Comparing surface and satellite temperature estimates, Climate4you

Det är intressant att notera likheten mellan gruppernas resultat trots skillnder i insamling av data.

Diagrammet visat att temperaturen stigit med ca 0,6 grader mellan 1979 och 2021. Inverkan av El Niño och La Niña syns tydligt t.ex. 1998 och 2016. Frånvaron av temperaaturstigning åren 1998-2012 är tydlig. Efter ökningen 2012-2016 är temperaturen konstant fram till 2020 då temperaturen faller kraftig med hela 0,6 grader.

 Lennart Bengtsson

Professor Lennart Bengtsson anser att jordens temperatur stigit med 0.7 -0.9 °C under de senaste 42 åren (den lägre siffran för den globala medeltemperaturen i troposfären och den högre för temperaturen strax över jordytan) stöds av tillförlitliga mätningar. Dessa är för denna tidsperiod av allt att döma tillräckligt bra. En rimlig och väl bestyrkt hypotes är att denna uppvärmning domineras av ökande växthusgaser i atmosfären.

Den globala uppvärmningen från industrialismens början till slutet på 1970-talet var högst en tredjedel härav och dominerades av naturliga variationer från några år till några decennier.

För att bättre kunna bedöma hur jordens temperatur kommer att ändra under de kommande 50- 100 åren är det emellertid nödvändigt att också förstå orsaken till den lilla istiden, 1350-1850 . Här saknas det fortfarande en trovärdig hypotes. En möjlighet kan vara naturliga variationer i klimatsystemet eller obekanta externa effekter.

Vad den aktuella situationen beträffar är en fortsatt monitoring av klimatsystemet absolut nödvändigt. Ingen vet med säkerhet hur stabilt utbyter kol mellan havet och atmosfären är inte heller huruvida oväntade långvariga anomalier kan uppstå i den allmänna cirkulationen i atmosfären och i världshavet.

Däremot är oron för en katastrof avsmältning av landisarna obefogad och därmed en ohanterlig havshöjning. Här har media spekulationerna hamnat på samma nivå som science fiction filmerna[14]

 Källor

Fotnoter

1) Global temperatur, Climate4you
2) Dr Roy Spencer
3) Dr. John Christy
4) Remote Sensing Systems
5) Carl Mears
6) Met Office Hadley Centre observations datasets
7) Climatic Research Unit
8) National Centers for Environmental Information
9) National Climatic Data Center
10) Met Office Historical Sea-Surface Temperature (MOHSST) dataset
11) Goddard Space Flight Cente, Sciences and Exploration Directorate
12) Global Warming, Berkeley Earth
13) List of Stations, Berkeley Earth
14) Lennart Bengtsson, Klimatupplysningen (2021-09-10)

Etiketter med länkar

Etikett: Global temperatur
Inga länkar
Etikett: Termometer
Mätning av luftens temperatur (Artikel)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com