Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2022-04-01

Byggnadssektorn

Innehåll: Användning av gas | Värmepumpar | Källor

Byggnadssektorn är den femte största utsläpparen av koldioxid.

 Användning av gas
2022-04-01

Byggnadssektorn svarar för en femtedel av de globala utsläppen.

Användningen av gas är en av de viktigaste bidragande faktorerna bakom byggnaders utsläpp. Det är också ett bränsle som blir allt dyrare: i många länder är naturgaspriserna rekordhöga, vilket leder till betydligt högre kostnader för uppvärmning och kylning av bostäder. Och denna fråga har nu blivit kritisk inför Rysslands krig mot Ukraina.

 Värmepumpar
2022-04-01

Europeiska kommissionen har aviserat åtgärder för att minska beroende av rysk gas, som att byta bort från gas till värmepumpar. Sveriges har satsat utbyggnad av värmepumpar.

För att uppfylla Parisavtalet måste byggnaders användning minska med 90-95 % till 2040, vilket leder till ett helt kolfritt byggnadsbestånd till 2050. För att nå detta mål behöver 2,5-3,5 % av byggnaderna åtgärdas varje år. Alla nya byggnader ska vara koldioxidfria från och med idag.

 Källor
2022-04-01

Etiketter med länkar

Byggnader
Inga länkar
Gas
Kriget i Ukraina (Artikel)
Värmepumpar
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Översvämning
Översvämning

 

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.