Klimatfakta.info

2022-04-22

Berkelay Earth

Innehåll: Organisation | "Hide the decline" | Global Temperature Report for 2021 | Globalt | Europa | Sverige | Källor
Berkeley Earth är en oberoende amerikansk ideell organisation fokuserad på miljödatavetenskap.

Organisation

Publ 2022-04-22

Berkeley Earth är en oberoende amerikansk ideell organisation fokuserad på miljödatavetenskap. Den har följande syfte:

"Den globala uppvärmningen är vår tids avgörande miljöutmaning. Behovet av högkvalitativ, opartisk vetenskaplig information om global uppvärmning kunde inte vara mer akut. Ändå finns det få källor till historiska globala temperaturrekord, grunden för all global uppvärmningsanalys."

"Hide the decline"

Publ 2022-04-22

Projektet Berkeley Earth startades för att professorn i fysik Richard A. Muller blev upprörd över att forskare i USA och England avsiktligen publicerades falska uppgifter om den globala temperaturen.

Global Temperature Report for 2021

Publ 2022-04-22

Organisationens rapport för 2021 säger man bl.a.

"Vi drar slutsatsen att 2021 nominellt var det sjätte varmaste året på jorden sedan 1850. Vår uppskattning av den globala medeltemperaturen 2021 var betydligt kallare än 2020, men liknar 2018 och 2015. Med tanke på de osäkerheter som är förknippade med temperaturmätningar, alla tre av dessa år 2015, 2018 och 2021 är i huvudsak de femte, sjätte och sjunde varmaste åren.

De senaste sju åren har inkluderat alla de sju varmaste åren som observerats i instrumentalrekordet.

Rangordningar från år till år återspeglar sannolikt kortsiktig naturlig variation. År 2021 tros en ihållande La Niña-händelse ha sänkt temperaturen något jämfört med år utan en La Niña-händelse. Sammantaget förblir den långsiktiga trenden i linje med ett pågående mönster av global uppvärmning.

Även om det inte var ett rekordvarmt år totalt sett, hade 8,3 % av jordens yta ett rekordvarmt årligt genomsnitt lokalt 2021. Av en slump sammanföll dessa områden med ett antal stora befolkningscentra. Vi uppskattar att ~1,8 miljarder människor upplevde ett rekordhögt årsgenomsnitt 2021, inklusive större delen av Kinas befolkning." [1]

Globalt

Publ 2022-04-22

Berkeley Earth beskriver sig som "världens enda oberoende, icke-statliga forskargrupp som publicerar en regelbundet uppdaterad uppsättning av temperaturdata". Berkeley Earths sätt att sammanställa temperaturer sker helt med öppen källkod."[2]

title Berkeley Earth Global

Europa

Publ 2022-04-22

Enligt Berkeley Earth har Sveriges medeltemperatur ökat med 2,69 grader +-0.23 grader sedan 1960.[3]

Sverige

Publ 2022-04-22

Enligt Berkeley Earth har Sveriges medeltemperatur ökat med 2,95 grader +-0.27 grader sedan 1960.

Avvikelsen från genomsnittet mellan Jan 1951-Dec 1980 var med utjämning under 10 år var 1960 2,4 grader och 2014 3,6 grader, vilket blir en ökning av temperaturen med 1,2 grader sedan 1960 baserat på uppgifter från Berkeley Earth. [4]

title Berkeley Earth Sweden

Källor

Publ 2022-04-22

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


La Niña
ENSO (2023-01-28)
Berkelay Earth (2022-04-22)
El niño (2021-10-26)

Temperatur
Den globala temperaturen faller (2024-03-23)
Klimatdata från Metoffice (2023-06-18)
Iskärnor (2023-01-27)
Temperatur (2023-01-11)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Temperaturmätning (2022-11-11)
Climate Action Tracker (2022-11-08)
Jetströmmar (2022-07-21)
Berkelay Earth (2022-04-22)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15)
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22)

Fotnoter

1) Global Temperature Report for 2021, Berkeley Earth
2) Berkeley Earth Publishes Detailed Methodology in New Paper, Berkeley Earth
3) Regional Climate Change: Europe, Berkeley Earth
4) Regional Climate Change: Sweden

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com