Nyheter

Textsök

Innehåll

Logga in

  Klimatfakta.info

2022-11-08

Climate Action Tracker

Innehåll: Temperaturen | Nationally Determined Contributions - NDC | Countries | Källor |

Climate Action Tracker är ett institut för klimatvetenskap och politik baserat i Berlin som ställer samman vetenskaplig kunskap och tar fram lösningar gällande globala och nationella klimatförändring.

Temperaturen

Den nuvarande politiken beräknas resultera i en uppvärmning på cirka 2,7°C över förindustriella nivåer. Enbart NDC kommer att begränsa uppvärmningen till 2,4°C. När bindande långsiktiga eller netto-nollmål ingår skulle uppvärmningen begränsas till cirka 2,1°C över förindustriella nivåer, eller sannolikt (>66% eller större chans) begränsa uppvärmningen under 2,3°C.

Uppvärmningsuppskattningarna för löftes- och målscenariot har sjunkit med 0,3°C jämfört med den senaste bedömningen, främst på grund av inkluderingen av USA:s och Kinas nettonollmål, nu när båda länderna har lämnat in sina långsiktiga strategier till UNFCCC.

Nationally Determined Contributions - NDC

De utsläppsminskningar som regeringarnas angivit i sina nationella mål i NDC (Nationellt Bestämda Bidrag) i Parit 2015 skulle vara otillräcklig för att begränsa uppvärmningen till 1,5°C. Därför skulle målen uppdateras senast 2020. Vid COP26 (november 2021) ansågs de uppdaterade målen inte räckte till utan skulle som mest begränsa uppvärmningen till 2,4°C. Beslut togs om att nya mål skulle redovisas efter ytterligare ett år till 2022.

Climate Action Tracker har analyserat 40 av dessa NDCer. 165 länder som tidigare lämnat NDC har inte gjort det 2022. Av som inkommit med nya NDC så har 4 höjt ambitionerna.

Countries

Se lägesrapporter.

Land Rating Net zero target
China HIGHLY INSUFFICIENT Before 2060
Ethiopia ALMOST SUFFICIENT Ingen uppgift
EU INSUFFICIENT 2050
India HIGHLY INSUFFICIENT 2070
Russia CRITICALLY INSUFFICIENT 2060
USA INSUFFICIENT 2050

Källor

Mer att läsa

Temperatur
Inga länkar
NDC
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com